Utforska de fyra elementen

Idén om att allt som finns består av de fyra grundelementen jord, vatten, luft och eld lanserades några hundra år före vår tideräkning och är förstås sedan länge överspelad. Men än i dag är det en spännande tanke och ett roligt ämne för ett naturvetenskapligt temaarbete med historisk vinkel. Hans Persson ger tips och berättar mer om hur idén om de fyra elementen uppkom.