Utveckla matematikundervisningen tillsammans

Att lära av varandra, observera och diskutera, är ofta ett fruktbart sätt att utveckla verksamheten. Detta gäller inte minst på matematikens område, där många känner en osäkerhet kunskapsmässigt. Eva Färjsjö ger konkreta exempel på hur förskolläraren kan strukturera det gemensamma lärandet så att alla på förskolan utvecklar sitt kunnande och intresse för matematikundervisningen.