Vill ge inspiration till bättre utvecklingssamtal och inskolningspraktiker

Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna utvecklingssamtal och inskolningspraktiker.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader