Article image
Personal och barn vid stranden

Greveholms förskola

Publicerat

Greveholms förskola är förskolan där man helt inriktar sig på en enda åldersgrupp: femåringarna. Både valet av material och aktiviteter kan bli annorlunda än på en förskola med barn i olika åldrar, berättar personalen.

Av: Lotte Mjöberg.

Greveholms förskola i Hammerdal är unik inom Strömsunds förskoleområde. Rektor Ewa Ottosson förklarar varför:

– Samtliga barn i Hammerdal som är fem år och uppåt går här. För nuvarande är de sexton stycken men två barn till är på gång hit.

Det bor runt 1 100 personer i Hammerdal. Sammanlagt finns det fyra förskolor på orten, samtliga är kommunala. Utifrån ett ökat behov av barnomsorgsplatser blev femårsgruppen till år 2013.

– Hammerdal är en inflyttningsort, det finns bland annat flera träindustrier här. Så det var ursprungligen för att skapa utrymme på de existerande förskolorna, som femårsgruppen skapades. Detta har visat sig fungera väldigt bra!

Inriktar sig på femåringarna

greveholm_350.jpg
Barbara Lopez-Pedersen, Monika Stephan och Jimmy Striem.
Ewa Ottosson har arbetat inom förskolans värld i Hammerdal i olika positioner alltsedan 1988, Jeanette Olsson och Jimmy Striem arbetar båda två som förskollärare på Greveholms förskola. Jeanette arbetar på 60 procent och Jimmy på 100 procent. De trivs väldigt bra.

– Ja, det är eftertraktat att jobba här, det vet vi och vi är ett väl sammansvetsat gäng. Vi har ju förmånen att få inrikta oss på en enda ålder. Vi kan exempelvis ha andra material än de som har 1–5-årsgrupper, och allt kan lämnas framme. I musiken om vi ska ett annat exempel, kan vi jobba med lite snabbare och mer avancerade låtar, säger de gemensamt.

Mycket musik på Greveholm

Såväl tanke som känsla och kropp får sitt och de estetiska lärprocesserna ses som centrala. Jimmy är lämpligt nog hobbymusiker på fritiden och spelar i olika band. Han spelar ett antal olika instrument och förklarar engagerat:

– Speciellt musiken finns med i det mesta vi gör. Vare sig det handlar om matematik, språk, rörelse, naturen … Men vi väver också in mycket drama, dans och liknande.

Förutom Jeanette och Jimmy arbetar också två barnskötare på förskolan, Monika Stephan och Barbara Lopez-Pedersen. De jobbar tematiskt men Jeanette förklarar:

– Vi bestämmer tema men är flexibla och tar tillvara barnens intressen. Just nu arbetar vi med naturen och har kommit in på kretsloppet. Vi har undersökt förnan med luppar och uppmärksammat barnen på våra till synes osynliga vänner nedbrytarna som hjälper oss att städa i naturen, och att deras behov av vatten, näring och ren miljö är den samma som för oss.

– Barnen får alltid en massa spännande tankar kring detta och egentligen så behöver vi bara lyssna och vara dynamiska så styr barnens frågor många gånger innehållet i aktiviteterna. Barnen går in och ut ur helgruppen och olika smågrupper i samband med temat.

Nära kontakt med skolan

Förskolan ligger i en flygel till Grevåkersskolan. Här går eleverna från förskoleklass upp till nionde klass och den utgör den enda grundskolan i Hammerdal. Sammanlagt handlar det om ett hundratal elever på skolan. Femårsgruppen fungerar skolförberedande, så steget till förskoleklassen på samma område blir därmed inte stort alls.

– Vi har exempelvis allsångsträffar och gymnastik tillsammans. Och det är bara ett staket som skiljer förskolans gård från den övriga skolans. Såväl lärare som elever, exempelvis syskon och före detta förskolebarn, hänger ofta vid staketet och snackar med oss. Det är jätteroligt. Och vi i förskolan har ju förmånen att ha fortsatt kontakt med ”våra” barn när de gått över till förskoleklassen.

Trygghet genomlyser hela förskolan

Både Jeanette och Jimmy vill lyfta fram ett värdeord: trygghet.

– Det är inget som vi bara slänger oss med, utan det genomlyser hela förskolans verksamhet i stort och smått. Hela arbetslaget har ett stort driv i att sträva efter barnens bästa: deras trygghet, behov och intressen. En annan sak som är viktig, är att vi ser oss som medskapare. Kunskap är något annat är att förmedla fakta rakt upp och ned till barnen. Vi vill hitta den kunskap som finns runt omkring oss.

Som pedagogisk inspirationskälla nämner de bland annat Ann S. Pihlgren, som ju också är uppskattad skribent här på Förskoleforum:

– Ann Pihlgrens serie om undervisningsmiljöer i förskolan är jättebra. Där bryter hon ned läroplanens och forskningens vackra ord och visar hur dessa kan yttra sig i praktiken inom förskolan. Känner man sig stressad över att man inte lär barnen något och känner sig otillräcklig så är den här serien ett måste. (Du hittar Ann S. Pihlgrens serie här: Lärande undervisningsmiljöer.)

Hammerdal växer

Det existerar en mångfald i Hammerdal, med bland annat inflyttade européer. Det märks på Greveholms förskola: här talas det flera språk. Även bland personalen.

Sista frågan går till rektor Ewa Ottosson. Har det funnit några utmaningar i arbetet med femårsgruppen?

– Inte med själva femårsgruppen, skulle jag säga. Vi vet att det är uppskattat av kommunen och politiken, för att inte tala om föräldrarna. Och det är verkligen förmånligt att få ha så kunnig och engagerad förskolepersonal som jag har, det är en av framgångsfaktorerna. Farhågan är väl att vi kanske inte skulle kunna ta emot alla femåringar om Hammerdal fortsätter att växa som nu.

Om Greveholms förskola

Antal avdelningar:
1
Antal barn:
16
Antal anställda:
4
Förskoletyp:
Kommunal
Startad:
2013
Adress:
Häradsvägen 33
Stad:
Hammerdal
Postnummer:
88341
Kontaktperson:
Rektor Ewa Ottosson
E-post:
ewa.ottosson@stromsund.se
Telefonnummer:
0644-64 20 38