Anna Hellberg

Anna
Hellberg

Leg. psykolog

Anna Hellberg är legitimerad psykolog och blivande specialistpsykolog i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag (2015), Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Anna utbildar, handleder och föreläser inom sina kompetensområden och skriver regelbundet artiklar för Förskoleforum.


Artiklar