Anna Hellberg Björklund

Anna
Hellberg Björklund

Leg. psykolog

Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Anna har skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag (2015), Traumamedvetenhet i förskolan (2017), När krisen drabbar förskolan (2018) och Vikarie i förskolan (2020). Anna har också översatt Att rusta barn för livet (2020). Anna arbetar i eget företag med handledning, utbildning och föreläsning och skriver ofta artiklar för Förskoleforum.


Artiklar