fanny davidsson

Fanny
Davidsson

Utbildare inom området mänskliga rättigheter

Fanny Davidsson har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. I dag driver hon företaget Människan Gruppen Världen som arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter och konflikthantering för förskolor, skolor, organisationer och företag. Fanny har arbetat med barns rättigheter i drygt tio år, bland annat med Rädda Barnen, Unicef, Retoy och Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige.

Här på Förskoleforum har Fanny skrivit en rad uppskattade artiklar inom sitt kunskapsområde. Hon ingår också i vår expertpanel, där hon svarar på dina frågor om delaktighet och barns rättigheter.

Frågor & svar

Hej!

Jag skulle vilja ha lite hjälp med att hitta forskning/litteratur/tips om hur vi kan arbeta runt frågorna om könsöverskridande identitet och normkritiskt tänkande. Tycker det är svårt att utmana tankarna hos pedagogerna, då vi ofta fastnar i tankar som att vi kan ju inte ta bort/ändra alla traditionella sånger, är det fel att sockerbagaren är en man? Får inte en tjej ha klänning på sig? Tack!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Fanny!

Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag, eller har du förslag på någon annan observationsmetod?

Tacksam för svar!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Har du några tips på hur vi kan uppmärksamma att Barnkonventionen fyller 20 år?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi skulle gärna vilja arbeta mer aktivt med barns rättigheter i våra barngrupper. Men när man läser barnkonventionens artiklar är de på en ganska hög nivå - behandlar samhället, juridik och strukturer snarare än sådant som ligger nära barnens vardag.

Har du några tips på hur vi ska tänka när vi bryter ner en artikel för att arbeta med den i barngruppen?

Finns det någon barnkonvention "skriven för barn" som vi kan använda?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!