Hembakningsrådet

Hembakningsrådet är ett råd vars syfte är att främja bakande. Rådet bildades 1968 av livsmedelsföretagen Jästbolaget, Kungsörnen, Sockerbolaget, Margarinbolaget och Saltsjökvarn. I dag är även Nordic Sugar och Dr. Oetker intressenter. Hembakningsrådet ger ut receptsamlingar, arrangerar baktävlingar och har instiftat Kanelbullens dag. På hemsidan finns många bakrecept: www.hembakningsradet.se