Jonas Stier

Jonas
Stier

Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet där han forskar och föreläser om mångfald, interkulturellt samspel och interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Tillsammans med Bim Riddersporre har han publicerat boken Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019).

Foto: Kim Norman.