Malin Gren Landell

Malin
Gren Landell

Foto: Daniel Brohede

Malin Gren Landell är psykolog och psykoterapeut vid BUP-kliniken i Linköping. Hon har i många år jobbat med barn som har besvär av oro och rädsla. Hon har också forskat på social rädsla.