Maria Heimer

Maria
Heimer

Maria Heimer, skolbibliotekarie och författare, har i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Hon utsågs till ”Årets skolbibliotekarie” 2008 och skolbiblioteket som hon arbetade på utsågs 2009 till ”Årets skolbibliotek”.

Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Högläsning i förskolan – Vägledning till litteraturen, Högläsning – läsutveckling från teori till praktik och Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.