Marja-Kristiina Lerkkanen

Marja-Kristiina
Lerkkanen

Professor
Verksam vid
Universitetet i Jyväskylä, Finland

Publicerat 2020-04-16.

Vem är du?

– Jag bor i en liten stad med ett stort universitet: Jyväskylä i Finland. Som professor arbetar jag vid avdelningen för lärarutbildning vid universitet där och som ”visiting professor” även vid universitetet i Stavanger, Norge. Mitt forskningsområde handlar om utbildning och utbildningspsykologi. 

– Jag leder också ett forskningscenter, The Multidiciplinary Research Center of Learning and Teaching. Nyligen har jag också deltagit i ett stort EU-projekt, CARE, som handlade om kvaliteten i förskolan och om barns välmående i Europa.

Vad gör du på din fritid?

– Jag är med min familj, reser, läser, joggar.

Hur kommer det sig att du blev forskare?

– Jag är en nyfiken person, som älskar att läsa, skriva och lösa problem. Jag är lärare från början och jag har alltid varit intresserad av lärandet i förskolan och grundskolans först år. När jag hade skrivit min master blev jag uppmanad att disputera. Det var ett stort steg för mig att ändra mina planer. 

– Min doktorsavhandling år 2003 handlade om hur barn utvecklar sin läsförmåga. Ända sedan dess har jag fokuserat min forskning på utvecklingspsykologi, speciellt barns utveckling, lärande och motivation och vilken effekt lärare och föräldrar har på dessa processer.

Berätta om din forskning!

– Jag leder en stor studie med över 2000 barn, som kallas First Steps from preschool until the end of comprehensive school. De observationer vi gjort visar hur viktigt det är att läraren är känslig för barnets behov (sett till åldern på barnet). Lärarens känslomässiga stöd kan inte underskattas.

– I vår studie med treåringar, Quality Matters, förvånade det oss hur stora förkunskaper i läsande, skrivande och matematik de hade, även om det förstås var stora variationer mellan dem. 

– Ett annat exempel kommer från vår studie om lärarstress. I det använde lärarna utrustning som mätte ögonrörelser på förskolan. Ju mer fokuserade lärarna var, ju mer uppmärksamhet fick de enskilda barnen, samtidigt som läraren kunde ha koll på hela rummet.

– EU:s CARE-projekt, slutligen, kan du läsa om på http://ecec-care.org/. Där finns också ett videobibliotek med filmer från förskolor runt om i Europa.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Samarbetet mellan förskola och skola gynnar barnen. Barns inlärning startar vid en väldigt tidig ålder och det viktigaste är att fokusera på hur vi upprätthåller barnets motivation för att lära sig saker.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Jag gillar speciellt att skapa bryggor mellan olika ämnen. Jag är därför engagerad i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt som integrerar till exempel biologi, fysiologi, psykologi och utbildning. 

Vad arbetar du med annars?

– Jag har ett fascinerande arbete! Bredvid forskningen jag gör på förskolor och skolor så undervisar jag, administrerar, samarbetar internationellt, är med på konferenser, seminarier och workshops… Dessutom skriver jag, ger expertråd och mycket annat. Allt sammantaget ger detta ett otroligt spännande arbete med intressanta människor över hela världen. Jag har tur!

Lästips

Marja-Kriistinas avhandling

Lerkkanen, M.-K. 2003. Learning to Read: Reciprocal Processes and Individual Pathways. Doctoral Dissertation. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research No. 233.

Marja-Kriistina Lerkkanens senaste texter

Lerkkanen, M.-K., Kiuru, N., Pakarinen, E., Viljaranta, J., Poikkeus, A.-M., Rasku-Puttonen, H., Siekkinen, M., & Nurmi, J.-E. 2012. The role of teaching practices in the development of children’s interest in reading and mathematics in kindergarten. Contemporary Educational Psychology, 37, 266-279. doi: 10.1016/j.cedpsych.2011.03.004

Lerkkanen, M.-K., Kikas, E., Pakarinen, E., Poikonen, P.-L., & Nurmi, J.-E. 2013. Mothers’ trust toward teachers in relation to teaching practices. Early Childhood Research Quarterly, 28, 153-165. DOI: 10.1016/j.ecresq.2012.04.005

Slot, P., Cadima, J., Salminen, J., Pastori, G., & Lerkkanen, M.-K. (2016). Multiple case study in seven European countries regarding culture-sensitive classroom quality assessment. 

Slot, P., Lerkkanen, M.-K., & Leseman, P. (2015). The relations between structural quality and process quality in European early childhood education and care provisions: Secondary analyses of large scale studies in five countries

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg.