Serien om Isbergsmodellen komplett

Isbergsmodellen fungerar som ett stöd för att lyckas skifta perspektiv från det observerbara beteendet hos ett barn till de behov som finns ”under ytan” hos barnet. Leg. psykolog Anna Hellberg visar hur du använder modellen.

Skrivet av
Eva Hansson

Under januari har Förskoleforum publicerat artikelserien Isbergsmodellen där berättar Anna Hellberg hur modellen kan användas som ett samtalsstöd, eller en struktur, som hjälper arbetslaget att hitta rätt i mötet med förskolans barn.

Nu är serien komplett. Serien består av tre delar där den sista delen ger dig en mall med handledning.

Artikel 1: Isbergsmodellen – hitta nya vägar i mötet med ett barn
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd för att lyckas skifta perspektiv från det...

Artikel 2: Isbergsmodellen – ett samtalsstöd

I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. I denna...

Artikel 3: Isbergsmodellen – mall

Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med...