Två nya artikelsamlingar!

Förskoleforums två senaste artikelserier finns nu samlade i fina pdf:er, kompletta med diskussionsunderlag och extramaterial – färdiga att använda för din egen fortbildning eller i hela arbetslaget.

Du har väl inte missat Förskoleforums två senaste artikelserier, fyllda med kunskap, tips och inspiration? Materialet går lika bra att använda som underlag för en studiecirkel med kollegorna som för din egen kompetetensutveckling.

Barn lärandeidentitet

Hur barnet ser på sig själv som lärande varelse påverkar möjligheterna att utvecklas och lära under hela livet. Därför behöver förskolan arbeta aktivt med att stärka barns lärandeidentitet. I fyra artiklar med filmade föreläsningar ger Ann S. Pihlgren redskap för att utveckla undervisningen inom detta viktiga område. 

Underlag för fortbildning: Barns lärandeidentitet

Högläsning – läsmiljö, samtal och språkutveckling

Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskolan, och i den reviderade läroplanen lyfts högläsning och samtal om det lästa. I fyra artiklar går Maria Heimer igenom högläsningens betydelse, hur du lyckas med högläsningsstunden, hur ni kan samtala om det lästa och göra uppföljande aktiviteter.

Högläsning – läsmiljö, samtal och språkutveckling

Fler artikelserier

Fler artikelserier som kan användas på samma sätt hittar du i vårt tema Fortbildningspaket.