Artikel
Micke Hermansson och Maria Heimer tipsar om hur du enkelt kommer igång med metoden Grej of the Day, och bjuder på en första spännande grej att arbeta med i barngruppen – Solen!

Artikel
Digitala verktyg är nytt för många pedagoger och väcker ibland osäkerhet och frustration. Jag tror att vi som undervisar i förskolan behöver tid för att lära oss och undersöka verktygen själva för...

Artikel
Tom Tits Experiment fortbildar förskolepersonal för att väcka intresse för naturvetenskap. De har nu utbildat personal i Södertäljes samtliga förskolor. – Muffins med frosting kan vara kemi, säger...

Artikel
Johanna Frejds forskning handlar om vad som påverkar det som händer när barn deltar i aktiviteter som handlar om naturvetenskap. För att undersöka detta har hon låtit barn som går i förskoleklass...

Artikel
På Fasanens förskola tillåts varje medarbetare fördjupa sig inom det som den personen är särskilt intresserad av. Det har lett till att förskolan har ett väl utvecklat arbete med drama och teater...

Artikel
I NTA-studion får såväl barn som pedagoger experimentera och utbilda sig inom naturvetenskap och teknik under ledning av en anställd NTA-pedagog. I Hässelby-Vällingby ska naturvetenskap och teknik...

Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker nyfikenhet kring digital teknik och som ger upphov till många spännande samtal kring film och bilder:...

Artikel
Är förskolans arbete med naturvetenskap och teknik underutvecklat? Är det så att personalen i förskolan gör ämnesområdena naturvetenskap och teknik svårare än vad det behöver vara? Eller kan det bero...

Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digitala verktyg och natur är inga motsatser. De berikar varandra och gör såväl natur som verktyg mer...

Artikel
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att personal och barn tillsammans undersöker vardagsteknik, för att väcka...

Artikel
Vardagsteknik, digitalisering och programmering präglar verksamheten på teknikförskolan på Hisingen i Göteborg. Här jobbar man med teknik så mycket det bara går under dagen. – Vi försöker hitta...

Artikel
Kulan rullar sin väg när skivan i labyrintspelet lutas i olika vinklar. Barnen gör snurrpiruetter tills de blir yra i huvudet. Bladen på vindkraftverket roterar med hjälp av vinden. Den här artikeln...

Artikel
En inspirerande plats med köksträdgård, eldplats att samlas kring, ett bord att laga mat och skapa vid. Botildenborgs Skolträdgård samlar barn från Rosengård och Höja som gemensamt lär sig om odling,...

Artikel
Under två dagar visas nästan 50 kortfilmer i biograf Panoras finaste premiärsalong med plats för tvåhundra personer. 2018 kom det in runt 20 bidrag till Barnens filmfestival. 2019 är antalet filmer...

Artikel
Pojke sitter och läser bredvid en robot gjord i kartong.
Nya studier undersöker möjligheten att kombinera berättelser och experiment. Forskaren Susanne Walan anser att just berättelser ger en bra kontext, eftersom det finns en gedigen tradition kring...

Artikel
På Solgårdens förskola i Borås ville vi ge barnen en lång tidsresa. Vi ville backa så långt som till dinosauriernas tid och komma fram till idag. En resa från DÅ till NU i djur och natur. Men hur...

Artikel
Det där med elektricitet och energi kan vara abstrakt för förskolebarn. Samtidigt är hållbarhetsfrågor allt viktigare. På förskolan Vitsippan i Trollhättan ledde installationen av ett nytt...

Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas småbarnshjärnan av skärmar?

Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in sina produkter. Och det är viktigt att vara...

Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp. Naturguiden Vide Ohlin delar med sig av sina...

Artikel
Ett vidgat naturvetenskapligt innehåll i förskolan – vad kan det handla om? I ett spännande projekt håller forskare i Kristianstad på att undersöka området i samarbete med förskollärare.

Artikel
Med projektet ”Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen” vill Högskolan Kristianstad få förskolorna i staden att jobba heltäckande och ämnesövergripande i...

Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps...

Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela...

Kurs
Default image
En workshop som ger dig kunskap om enkel programmering samt verktyg som gör att du direkt kan sätta igång att testa programmering i din verksamhet. 

Artikel
Blinkande disco-kepsar med inbyggd fläkt, dörröppnare och kortlås till pojkrumsdörren. Barnprogramledaren Markus Granseth började redan som liten att upptäcka uppfinningar och experiment. I dag får...

Artikel
I den här aktiviteten får barnen gå på skattjakt efter höstlöv. För att samla era fynd kommer ni att använda en äggkartong och en mall med höstlövsbilder som ni kan ladda ner här. Tillbaka på...

Artikel
Anna Backman tog på sig de naturvetenskapliga glasögonen och såg förskolans verksamhet på ett nytt sätt. Nu driver hon utvecklingen i Kungälvs kommun, med målet att synliggöra naturvetenskap och...