Visa:
Artikel
Kusinerna Kvark och Lepton har fått sina namn efter materians minsta byggstenar: kvarkar och leptoner. De bor i ett pyttelitet hål i Tomtens köksskåp. Nu kommer kusinerna på besök igen, den här...

Artikel
Ann Pihlgren är ett välkänt namn inom förskolevärlden. Som skribent har hon medverkat med artiklar och filmer på Förskoleforum i många år. Här berättar hon om vad som driver henne.

Artikel
Hur påverkar nya läroplansbeskrivningar förskollärares undervisning och hur tolkar de sitt undervisningsuppdrag? Benita Berg har forskat om just det och hoppas med sina forskningsresultat bidra med...

Artikel
Hur är det att börja jobba som förskollärare efter utbildningen? En nyutexaminerad förskollärare berättar om sina erfarenheter.

Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa Raza Abdulkarim och Cecilia Thulin som deltar i Staffanstorp kommuns ledarskapsutbildning för...

Artikel
En tydlig organisation har minskat stressen kring digitala verktyg i Luleå. Att alla pedagoger vet vart de ska vända sig för att få stöd har gjort att lärplattan blivit ett naturligt arbetsredskap.

Artikel
Det första steget i att bepröva erfarenheter är att utveckla egna erfarenheter. Det handlar om det praktiska kunnande och den intuitiva kunskap som man med tiden utvecklar i sitt yrke, och som...

Artikel
I skollagen ställs höga krav på utbildningen i förskolan; den ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Det är ett relativt nytt krav som infördes i skollagen 2010. Men vad menas...

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela...

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
Förskolebarn experimenterar i trädgrenar
– Vi vågar påstå att vår avdelning är unik, men det unika är inte att vi är utomhus. Det unika är att vi alltid är ute: alla årstider, alla dagar, alla timmar. Vi äter ute, vi vilar ute, vi har all...

Artikel
Tekniken finns ju överallt! Kanske är det just därför den ibland upplevs som lite svår att sätta fingret på. Förskolor använder sig ofta av sin närmiljö i den pedagogiska verksamheten och i den här...

Artikel
Rektor Susan Henriksson till vänster, utvecklingsledare Katarina Järvborn till höger.
Pedagogiska utvecklingsledare finns på många förskolor. Men uppdraget kan se ut på väldigt olika sätt och därmed ge utvecklingsledaren skiftande funktioner och arbetsuppgifter. På Marbäcks och...

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historien, till det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”.

Artikel
En driven IKT-grupp med högt i tak, kunskapsspridning, inspiration och lustfylldhet är några av framgångsfaktorerna för en stark digital utveckling i Lackarebäcks förskolor. Detta är den första av...

Artikel
När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Artikel
En artikelsamling med tre artiklar och tillhörande filmer om naturvetenskap i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en...