Visa:
Artikel
De flesta som jobbar inom förskolan har stött på barn som trotsar. I vissa åldrar är det förväntat att barnet säger nej ibland eller vill göra själv. En del barn har dock ett mer kraftfullt uttryck,...

Artikel
Handritad samtalskarta.
TAKK är det många som känner till men AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) kan också tillföra mycket. Det berättar Matilda Gniste, leg. logoped, mer om här.

Artikel
Autism handlar i grunden om svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Förskolan med många barn och med många sinnesintryck kan bli en svår utmaning för barn med autism. Men det finns mycket...

Artikel
Adhd är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga. Men de barn och unga man då oftast pratar om är elever i skolan. Hur ser det ut i förskolan? Hur ska vi tänka där?

Artikel
Här hittar du filmer och artiklar som ger stöd i mötet med barn som kommer hit från kriget i Ukraina. Du får också råd om hur ni kan hantera frågor och funderingar om kriget hos de barn som redan går...

Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men i Maria Ohlssons bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier...

Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson...

Artikel
Anna Hellberg Björklunds bok om traumamedvetenhet bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en pratstund med...

Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur...

Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar berättar hur olika typer av språkstimulerande material kan användas för att skapa lärorika stunder, där barnen på ett lustfullt sätt stimuleras att utveckla sitt språk.

Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som arbetar på förskola kartlägga och värdera hur...

Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna...

Artikel
stiliserad illustration av öga
Hur undviker man dokumentationens etiska fallgropar och tydliggör att det förskolan och inte barnet som bedöms? Med Likvärdighetskompassen får ni ett arbetsredskap som ligger väl i linje med...

Artikel
grafisk stiliserad illustration förstoringsglas
Dokumentation är inte något valfritt i förskolans uppdrag utan något som måste göras. Men vad innebär det att följa och dokumentera barns utveckling och lärande? Styrdokumentens vida formuleringar...

Artikel
Ett pussel som både seende förskolebarn och synskadade förskolebarn med svår synnedsättning eller blindhet kan använda, det har Frida McCabe tagit fram i samarbete med SPSM. Det är en unik produkt.

Artikel
illustration av barnprofil med olikfärgade pusselbitar
Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande enligt läroplanen. Men behöver förskolans pedagoger kunskap om olika funktionsnedsättningar? Räcker det inte om specialpedagogen har den...

Artikel
stiliserad grafisk illustration av öga
Den specialpedagogiska dokumentationen kan synliggöra situationer och relationer där svårigheter uppstår, såväl som sådant som fungerar. Men de etiska frågorna och förskolans värdegrund måste vara...