Linjeteckning av moder med två barn som vill åt olika håll.
Artikel
I förskolan möter vi emellanåt föräldrar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF). Här fördjupar vi oss i forskning om hur föräldrar och deras barn påverkas av IF och vad förskolan kan...
En för tidigt född baby griper om en vuxens hand.
Artikel
Tack vare medicinska framsteg överlever allt fler för tidigt födda barn. Men ofta väntar stora utmaningar. Förskoleforum har pratat med forskaren Erika Baraldi om hur förskolan kan stötta för tidigt...
illustration av två kvinnor som samtalar vid ett bord
Artikel
I förskolan finns utsatta barn som behöver någon som för deras talan. – En vuxen som ser, hör och tar saker på allvar är avgörande för att barn i förskoleåldern ska få stödet de har rätt till, säger...
Artikel
När personalen på förskolan ser barn med svårigheter som leder tankarna till autism eller adhd, kan ett samtal med vårdnadshavarna vara nödvändigt. Samtal av den här typen kan vara svåra, men med...
Förskolemiljö med barn på stol.
Artikel
SPSM:s nya webbaserade studiepaket ger kostnadsfri kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Tre förskolebarn springer uppför en stentrappa.
Artikel
Nu finns en ny, högaktuell forskningsöversikt om förskolans stora betydelse för barns psykiska hälsa. Förskolepsykolog Anna Hellberg Björklund guidar er genom materialet och tipsar om verktyg och...
Bokomslag för Barn som väcker funderingar
Artikel
Det finns barn som inte riktigt fungerar i samspelet eller på andra sätt väcker frågor och tankar hos pedagogerna i förskolan. Boken Barn som väcker funderingar ger stöd i att se, förstå och hjälpa...
Artikel
”Se mig – rätten till stöd tidigt i livet” heter en ny rapport från Bris som ger förskolan stöd i att uppmärksamma utsatthet hos barn i förskoleålder. Till den här artikeln får du också ett filmklipp...
Artikel
Kompetensutveckling om autism gör att personalen i förskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Det visar en ny doktorsavhandling.
Artikel
För att ett visuellt stöd ska få önskad effekt, krävs kunskap och medvetenhet. Det kan då användas inom flera olika användningsområden, ge stora vinster och verkligen göra skillnad för barnen. Här...
Artikel
TAKK är ett välkänt arbetssätt på förskolor, men det är mer än att teckna frukter och färger. Här får du konkret hjälp, med förslag på tre olika arbetssätt, på hur det kan användas som ett...
Artikel
Förskolan ”Arves Marias väg 21” ligger i Göteborg. På förskolan finns en specialförskola där det i dag går tio barn med flerfunktionsvariationer. Pedagogerna på förskolan lyfter fram det friska, och...
Artikel
De flesta som jobbar inom förskolan har stött på barn som trotsar. I vissa åldrar är det förväntat att barnet säger nej ibland eller vill göra själv. En del barn har dock ett mer kraftfullt uttryck,...
Handritad samtalskarta.
Artikel
TAKK är det många som känner till men AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) kan också tillföra mycket. Det berättar Matilda Gniste, leg. logoped, mer om här.
Artikel
Autism handlar i grunden om svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Förskolan med många barn och med många sinnesintryck kan bli en svår utmaning för barn med autism. Men det finns mycket...
Artikel
Adhd är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga. Men de barn och unga man då oftast pratar om är elever i skolan. Hur ser det ut i förskolan? Hur ska vi tänka där?
Artikel
Här hittar du filmer och artiklar som ger stöd i mötet med barn som kommer hit från kriget i Ukraina. Du får också råd om hur ni kan hantera frågor och funderingar om kriget hos de barn som redan går...
Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...
Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...
Artikel
Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men i Maria Ohlssons bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier...