Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...
Artikel
Hur går själva processen till när man lär sig en ny didaktisk teori? Det är något som Emelie Stavholm har forskat på. Hennes avhandling handlar om kompetensutveckling och hur förskollärare lär sig...
Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar med yrkesknep för bättre undervisning – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till...
Artikel
Det räcker inte alltid med en god planering för att skapa ett bra lärande. Det finns många knep och rutiner att ta till. Av avgörande betydelse är allt från barngruppens storlek och sammansättning...
Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande mallar och filmer om förskollärarens pedagogiska ledarskap, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda...
Artikel
Är det rimligt att barn kommer hem med blåmärken ibland? Hur långt sträcker sig förskolans ansvar? undrar den reflekterande föräldern.
Artikel
Att leda det pedagogiska arbetet i förskolan är ett stort uppdrag. Du som är förskollärare ska både ansvara för vad som erbjuds barnen och att detta genomförs av arbetslaget i enlighet med förskolans...
Illustration av slingrande vägar.
Artikel
Kunskapsdelning är nyckeln till ett kontinuerligt lärande i en tidspressad vardag, men vi har olika sätt att ta till oss ny kunskap. Den här artikeln handlar om hur du kan få olikheterna att bli en...
Illustration av en slingrande väg.
Artikel
Spontan och planerad undervisning, framlängesplanering och baklängesplanering, uppdrag och ansvarsfördelning. Bim Riddersporre guidar er i den här populära artikelserien, som nu är uppdaterad, utökad...
Illustration av bergstopp med ringlande väg till toppen.
Artikel
När förskolan dokumenterar sitt arbete mot läroplanens mål räcker det inte med att beskriva aktiviteter. Dokumentationen behöver också riktas mot det som sker i mötet med barnen – relationerna och...
Bokomslag Undervisning i förskolan mot blå bakgrund
Artikel
Den här boken vänder sig till dig som arbetar i förskolan och som vill utveckla din kunskap och handlingskompetens när det gäller undervisning i förskolan.
Pedagoghunden Kiwi ligger på en filt, redo för bokstund med barnen.
Artikel
Förskolan Loket i Tyresö har fått extra hjälp i barngruppen. Några dagar i veckan jobbar pedagoghunden Kiwi med barnen.
Askersunds kommuns planeringspedagoger
Artikel
Nu satsar Askersunds kommun på planeringspedagoger i förskolan. Förskollärarna Monika Davidsson och Malin Wikander rycker ut för att frigöra planeringstid för ordinarie personal.
En slingrande väg som leder fram till en bergstopp med en flagga på.
Artikel
Tid och engagemang läggs på olika insatser och projekt, men ofta får vi inte den effekt vi önskar. Hur kan vi åstadkomma en förändring som håller i sig? I den här artikeln får vi ta del av konkreta...
Kvinna spanar i kikare mot en bergstopp.
Artikel
Tid och engagemang läggs på olika insatser och projekt, men ofta får vi inte den effekt vi önskar. Hur kan vi åstadkomma en förändring som håller i sig? Matilda Gniste och Karin Gustafsson delar med...
Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar om konfliktlösning i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna...
Del av omslaget till förskolans läroplan.
Artikel
Fem år har gått sedan förskolans läroplan skrevs om. Vad har hänt och vad sker framöver? Förskoleforum har pratat med Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket.
Högläsning för stor grupp barn på biblioteket.
Artikel
I Östra Göinge kommun satsar man på olika läsfrämjande åtgärder. Daniel Albin är avdelningschef för frivilliga skolformer i kommunen. Han berättar: – Lästräning är ett prioriterat område för oss. Och...
Artikel
Inom personalgruppen uppstår konflikter som en naturlig del av arbetet. De flesta är viktiga indikatorer på att man kan behöva göra överenskommelser eller prata igenom vilka värderingar som ska gälla...
Artikel
Att ta vara på alla medarbetares kompetens är viktigt för en god kvalitet i förskolan. Det gäller inte minst gruppen personal med ”övrig utbildning” som saknar formell kompetens för arbetet. Även den...