Visa:
Artikel
Skala för kvalitetsmätning
Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Artikel
Ann Pihlgren är ett välkänt namn inom förskolevärlden. Som skribent har hon medverkat med artiklar och filmer på Förskoleforum i många år. Här berättar hon om vad som driver henne.

Artikel
Hur påverkar nya läroplansbeskrivningar förskollärares undervisning och hur tolkar de sitt undervisningsuppdrag? Benita Berg har forskat om just det och hoppas med sina forskningsresultat bidra med...

Artikel
Hur är det att börja jobba som förskollärare efter utbildningen? En nyutexaminerad förskollärare berättar om sina erfarenheter.

Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa Raza Abdulkarim och Cecilia Thulin som deltar i Staffanstorp kommuns ledarskapsutbildning för...

Artikel
En tydlig organisation har minskat stressen kring digitala verktyg i Luleå. Att alla pedagoger vet vart de ska vända sig för att få stöd har gjort att lärplattan blivit ett naturligt arbetsredskap.

Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...

Artikel
Det första steget i att bepröva erfarenheter är att utveckla egna erfarenheter. Det handlar om det praktiska kunnande och den intuitiva kunskap som man med tiden utvecklar i sitt yrke, och som...

Artikel
I skollagen ställs höga krav på utbildningen i förskolan; den ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Det är ett relativt nytt krav som infördes i skollagen 2010. Men vad menas...

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Rektor Susan Henriksson till vänster, utvecklingsledare Katarina Järvborn till höger.
Pedagogiska utvecklingsledare finns på många förskolor. Men uppdraget kan se ut på väldigt olika sätt och därmed ge utvecklingsledaren skiftande funktioner och arbetsuppgifter. På Marbäcks och...

Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historien, till det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”.

Artikel
Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.
Inte mindre än tio regionala kontor öppnas nu runt om i Sverige av Skolverket. Den stora satsningen görs i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolinspektionen och...

Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...

Artikel
Förskolan står inför ett vägskäl. I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...

Artikel
När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område,...

Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Artikel
Ett gott förhållningssätt och bemötande är en betydelsefull kärna i förskolans verksamhet – i mötet med barn och föräldrar såväl som kollegor emellan. Specialpedagog Eva-Maria delar med sig av sina...