Artikel
Catarina Wahlgren har i sin forskning fokuserat på fotots roll i dokumentationspraktiken, ett vanligt inslag på många förskolor.
Artikel
Enligt läroplanen ska det förekomma undervisning i förskolan. Skiljer sig förskoleundervisningen från skolans undervisning, och hur i så fall? Och hur kan vi veta att undervisningen stöttar barnen...
Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.
yngre skolbarn med skolväskor på väg till klassrummet
Artikel
– Jag skrev avhandlingen för pedagoger ute i verksamheten. Den har ett innehåll som kan användas till diskussioner om barns övergångar, även på centrala nivåer. Det säger Therese Welén, som berättar...
Artikel
Inför nya året – 2023 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul. Ladda ned årshjulet för 2023 med kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje månad.
Skala för kvalitetsmätning
Artikel
Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.
Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Artikel
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...
Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.
Artikel
Inte mindre än tio regionala kontor öppnas nu runt om i Sverige av Skolverket. Den stora satsningen görs i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolinspektionen och...
Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...
Artikel
Förskolan står inför ett vägskäl. I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...
Artikel
Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.”
Artikel
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av...
Artikel
Om barn utsätts för kränkningar på förskolan ska det anmälas och utredas. Men vad är egentligen en kränkning? Med hjälp av Hannah Edström, förbundsjurist på Lärarförbundet, försöker vi reda ut vad...
stiliserad illustration av öga
Artikel
Hur undviker man dokumentationens etiska fallgropar och tydliggör att det förskolan och inte barnet som bedöms? Med Likvärdighetskompassen får ni ett arbetsredskap som ligger väl i linje med...
grafisk stiliserad illustration förstoringsglas
Artikel
Dokumentation är inte något valfritt i förskolans uppdrag utan något som måste göras. Men vad innebär det att följa och dokumentera barns utveckling och lärande? Styrdokumentens vida formuleringar...
stiliserad grafisk illustration av öga
Artikel
Den specialpedagogiska dokumentationen kan synliggöra situationer och relationer där svårigheter uppstår, såväl som sådant som fungerar. Men de etiska frågorna och förskolans värdegrund måste vara...
pyramid som illustrerar process
Artikel
Bedömning är en viktig faktor när det gäller att utforma undervisningen så att den leder till barns lärande. Didaktisk sambedömning kan vara ett sätt att utveckla bedömningspraktiken på förskolan,...
pyramider med nivåer
Artikel
I svensk förskola förekommer flera olika bedömningsformer och de bygger på olika vetenskapliga grunder. En del av dem är förenliga med förskolans policy i Sverige medan andra kan ses som oförenliga...
Artikel
Förskolans indikatorer är främst ett diskussions- och reflektionsmaterial men används även i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskolechef, en pedagogista och en pedagog i Sundsvalls kommun...