Visa:
Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...

Artikel
Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.
Inte mindre än tio regionala kontor öppnas nu runt om i Sverige av Skolverket. Den stora satsningen görs i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolinspektionen och...

Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...

Artikel
Förskolan står inför ett vägskäl. I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...

Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område,...

Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Artikel
Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära, och hur vet man att undervisningen resulterar i lärande? I denna tredje del i artikelserien om undervisning och lärande i förskolan beskriver...

Artikel
Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.”

Artikel
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av...

Artikel
Om barn utsätts för kränkningar på förskolan ska det anmälas och utredas. Men vad är egentligen en kränkning? Med hjälp av Hannah Edström, förbundsjurist på Lärarförbundet, försöker vi reda ut vad...

Artikel
stiliserad illustration av öga
Hur undviker man dokumentationens etiska fallgropar och tydliggör att det förskolan och inte barnet som bedöms? Med Likvärdighetskompassen får ni ett arbetsredskap som ligger väl i linje med...

Artikel
grafisk stiliserad illustration förstoringsglas
Dokumentation är inte något valfritt i förskolans uppdrag utan något som måste göras. Men vad innebär det att följa och dokumentera barns utveckling och lärande? Styrdokumentens vida formuleringar...

Artikel
stiliserad grafisk illustration av öga
Den specialpedagogiska dokumentationen kan synliggöra situationer och relationer där svårigheter uppstår, såväl som sådant som fungerar. Men de etiska frågorna och förskolans värdegrund måste vara...

Artikel
pyramid som illustrerar process
Bedömning är en viktig faktor när det gäller att utforma undervisningen så att den leder till barns lärande. Didaktisk sambedömning kan vara ett sätt att utveckla bedömningspraktiken på förskolan,...

Artikel
pyramider med nivåer
I svensk förskola förekommer flera olika bedömningsformer och de bygger på olika vetenskapliga grunder. En del av dem är förenliga med förskolans policy i Sverige medan andra kan ses som oförenliga...

Artikel
Förskolans indikatorer är främst ett diskussions- och reflektionsmaterial men används även i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskolechef, en pedagogista och en pedagog i Sundsvalls kommun...

Artikel
Se på den egna förskolans miljöer genom att ta barnens perspektiv och ställa frågan: Vad inbjuder den här miljön till för lärande? Det uppmanar Marie Lindvall Wahlberg, som i den här artikeln visar...

Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil har du själv, och hur kan du förbättra den?

Artikel
De olika pedagogiska stilar som personalen använder styr lärandet och påverkar barnens förutsättningar för utveckling. Vilken stil har du och kan du förbättra den? I den här artikeln delger Ann S....

Artikel
Karin Vestman och Sara Bergström
Stort engagemang och starka visioner, i ett nära samarbete mellan kommunledningen och förskolorna – det kännetecknar förskoleverksamheten i Avesta kommun.