Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...
Illustration av slingrande vägar.
Artikel
Kunskapsdelning är nyckeln till ett kontinuerligt lärande i en tidspressad vardag, men vi har olika sätt att ta till oss ny kunskap. Den här artikeln handlar om hur du kan få olikheterna att bli en...
Illustration av en slingrande väg.
Artikel
Spontan och planerad undervisning, framlängesplanering och baklängesplanering, uppdrag och ansvarsfördelning. Bim Riddersporre guidar er i den här populära artikelserien, som nu är uppdaterad, utökad...
Illustration av bergstopp med ringlande väg till toppen.
Artikel
När förskolan dokumenterar sitt arbete mot läroplanens mål räcker det inte med att beskriva aktiviteter. Dokumentationen behöver också riktas mot det som sker i mötet med barnen – relationerna och...
En slingrande väg som leder fram till en bergstopp med en flagga på.
Artikel
Tid och engagemang läggs på olika insatser och projekt, men ofta får vi inte den effekt vi önskar. Hur kan vi åstadkomma en förändring som håller i sig? I den här artikeln får vi ta del av konkreta...
Kvinna spanar i kikare mot en bergstopp.
Artikel
Tid och engagemang läggs på olika insatser och projekt, men ofta får vi inte den effekt vi önskar. Hur kan vi åstadkomma en förändring som håller i sig? Matilda Gniste och Karin Gustafsson delar med...
Del av omslaget till förskolans läroplan.
Artikel
Fem år har gått sedan förskolans läroplan skrevs om. Vad har hänt och vad sker framöver? Förskoleforum har pratat med Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket.
Högläsning för stor grupp barn på biblioteket.
Artikel
I Östra Göinge kommun satsar man på olika läsfrämjande åtgärder. Daniel Albin är avdelningschef för frivilliga skolformer i kommunen. Han berättar: – Lästräning är ett prioriterat område för oss. Och...
Artikel
Catarina Wahlgren har i sin forskning fokuserat på fotots roll i dokumentationspraktiken, ett vanligt inslag på många förskolor.
Artikel
Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentligen ut med likvärdigheten? Barn får olika tillgång till en kvalitativ utbildning och till...
Artikel
Enligt läroplanen ska det förekomma undervisning i förskolan. Skiljer sig förskoleundervisningen från skolans undervisning, och hur i så fall? Och hur kan vi veta att undervisningen stöttar barnen...
Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.
yngre skolbarn med skolväskor på väg till klassrummet
Artikel
– Jag skrev avhandlingen för pedagoger ute i verksamheten. Den har ett innehåll som kan användas till diskussioner om barns övergångar, även på centrala nivåer. Det säger Therese Welén, som berättar...
Skala för kvalitetsmätning
Artikel
Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.
Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Artikel
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...
Artikel
Förskolan står inför ett vägskäl. I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...
Artikel
Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.”
Artikel
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av...
Artikel
Om barn utsätts för kränkningar på förskolan ska det anmälas och utredas. Men vad är egentligen en kränkning? Med hjälp av Hannah Edström, förbundsjurist på Lärarförbundet, försöker vi reda ut vad...