Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är...
2 gillar
Artikel
Som förskolepedagog har du säkert upplevt både språkförbistring och missförstånd. Kommunikationen i dagens förskola är ofta ”interkulturell”. Vilka...
2 gillar
Artikel
Globaliseringen och migrationen har de senaste åren gjort att den etniska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga mångfalden i den svenska...
Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad...
4 gillar
Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan...
2 gillar
Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan...
Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och...
2 gillar
Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den...
3 gillar
Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och...
6 gillar
Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?
6 gillar
Artikel
Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. I över tio år har hon utbildat...
3 gillar
Artikel
Vad är AST och vilka är kärnsymtomen som är bra att känna till som pedagog förskolan? Psykolog Elisabeth Nilsson Jobs ger i denna artikel en grundlig...
6 gillar