Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och...
2 gillar
Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den...
3 gillar
Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och...
5 gillar
Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?
6 gillar
Artikel
Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. I över tio år har hon utbildat...
3 gillar
Artikel
Vad är AST och vilka är kärnsymtomen som är bra att känna till som pedagog förskolan? Psykolog Elisabeth Nilsson Jobs ger i denna artikel en grundlig...
6 gillar
Artikel
Anna Palmer disputerade med avhandlingen Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Här...
1 gillar
Artikel
Lyfta upp det gemensamma kulturarvet? Ge utrymme för samtal om tro och livsåskådning? Förbereda barnen på en ökad internationalisering? Många kan...
3 gillar
Artikel
Är nagellack bara för tjejer? Måste man bjuda alla på sitt kalas? Genom Instagramkontot HerrFröken vill läraren Daniel Ekmark lyfta...
2 gillar
Artikel
När det är dags för Drag Queen Story Hour finns det inga gränser för fantasin. Under sagostunderna får världen vara precis så olik, stor och...
2 gillar
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
5 gillar
Artikel
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. De bistår med matnyttig information som hjälper förskolornas...
2 gillar