Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
På Charlottendals förskola i Luleå blomstrar de nationella minoritetsspråken nordsamiska, meänkieli och finska. Mycket av materialet och flera...
2 gillar
Artikel
Barnkonventionens alla rättigheter ska gälla för alla barn oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning. Vad innebär detta i praktiken för...
Artikel
Artikelsamlingen av Jonas Stier och Bim Riddersporre om interkulturell pedagogik – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en...
4 gillar
Artikel
Med hjälp av bland annat språkbad, kulturväskor och QR-koder arbetar förskolorna i Luleå kommun för att utveckla arbetet med de nationella...
2 gillar
Artikel
Dans, sång, musik och uppmärksammandet av högtider är viktiga. Men detta kulturarv är inte alltid friktionsfria delar av förskolans uppdrag. Del 6 av...
Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är...
3 gillar
Artikel
Som förskolepedagog har du säkert upplevt både språkförbistring och missförstånd. Kommunikationen i dagens förskola är ofta ”interkulturell”. Vilka...
3 gillar
Artikel
Globaliseringen och migrationen har de senaste åren gjort att den etniska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga mångfalden i den svenska...
1 gillar
Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad...
6 gillar
Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan...
3 gillar
Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan...
1 gillar
Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och...
2 gillar