Etik och livsfrågor


Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
3 gillar
Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett...
1 gillar
Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver...
5 gillar
Artikel
Är nagellack bara för tjejer? Måste man bjuda alla på sitt kalas? Genom Instagramkontot HerrFröken vill läraren Daniel Ekmark lyfta...
2 gillar
Artikel
Ska vi uppmuntra barnen att fundera över frågor som varför vi lever, vad vänskap är och vad som händer när man dör? Ja, små barn både kan och vill...
Artikel
En lekfull sagoslinga på temat värdegrund fick barnen att reflektera över vänskap och samarbete en lång tid efteråt. Tuula Torro och Camilla Lindgren...
16 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
4 gillar
Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i...
5 gillar
Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn...
8 gillar
Artikel
Något av det svåraste att prata om kollegor emellan än när någon i personalgruppen kränker ett barn. Vi måste våga prata, men hur gör man det på ett...
7 gillar
Artikel
Dagligen i förskolan uppstår situationer mellan barn där någon kan känna sig utsatt av andra. Det händer också att vuxna går över gränsen för vad som...
6 gillar
Artikel
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fokuserat på i sin forskning.
1 gillar