Etik och livsfrågor

Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, kan du läsa artiklar om här.