Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
▶️ Artikel med film. Den tidiga matematikutvecklingen är central när barnet ska utvecklas vidare i skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en...
1 gillar
Artikel
Vad är det som gör att barn utvecklar förståelse för att ”ett, två, tre” inte är vilken ramsa som helst utan har att göra med mängder? I forsknings-...
8 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
5 gillar
Artikel
Visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...
1 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en nia ser ut som en grisknorr, eller som en lasso?! Och visste du förresten att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”...
3 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en åtta ser ut som en lussekatt, eller som ett timglas, eller kanske som en kikare?! Och visste du förresten att man kan räkna...
Artikel
Vatten och vattenlek fascinerar alltid barn. I lek och arbete med vatten kan de dessutom träna förmågan att använda matematik för att undersöka,...
6 gillar
Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat matematik. Låt dig inspireras av allt ifrån...
3 gillar
Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska...
11 gillar
Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig...
3 gillar
Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundläggande matematiska begrepp på ett lättillgängligt...
5 gillar
Artikel
Hur kan barn i åldrarna 3–5 år lära sig matematik genom att involveras i programmeringsaktiviteter? Och hur kan dessa aktiviteter bli en lika...
6 gillar