Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
1 gillar
Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat matematik. Låt dig inspireras av allt ifrån...
2 gillar
Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska...
5 gillar
Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig...
2 gillar
Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundläggande matematiska begrepp på ett lättillgängligt...
5 gillar
Artikel
Hur kan barn i åldrarna 3–5 år lära sig matematik genom att involveras i programmeringsaktiviteter? Och hur kan dessa aktiviteter bli en lika...
6 gillar
Artikel
Anna Palmer disputerade med avhandlingen Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Här...
1 gillar
Artikel
Vilka effekter har undervisning i förskolan med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik? Vad kan förklara eventuella effekter? Och är...
2 gillar
Artikel
Matematik är så mycket mer än ”hur många”. Hur kommer det sig då att när matematik ska synliggöras i boksamtal handlar det oftast ändå om att ”räkna...
2 gillar
Artikel
Att lära av varandra, observera och diskutera, är ofta ett fruktbart sätt att utveckla verksamheten. Detta gäller inte minst på matematikens område,...
2 gillar
Artikel
Marita forskar om lärares samtalsstrategier och om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik. – Vi på lärarutbildningen har en...
6 gillar