Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
I den här artikelserien får du läsa om hur du genom kooperativt lärande kan utveckla barnens kunskaper och sociala kompetens. Med hjälp av långvariga...
4 gillar
Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18 barn en specialpedagogiskt anpassad förskola för...
5 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
2 gillar
Artikel
Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen Elisabeth Nilsson Jobs exempel på de sociala...
3 gillar
Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper...
1 gillar
Artikel
Pedagoger har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. En del ovanliga beteenden är ofta kopplade till autismspektrumtillstånd....
5 gillar
Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland...
16 gillar
Artikel
Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen ”...
13 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
10 gillar
Artikel
Hur kan du göra undervisningen språkligt tillgänglig för barn och elever i språklig sårbarhet? Och hur skiljer sig relationskompetens i...
2 gillar