Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper...
Artikel
Pedagoger har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. En del ovanliga beteenden är ofta kopplade till autismspektrumtillstånd....
4 gillar
Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland...
15 gillar
Artikel
Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen ”...
13 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
9 gillar
Artikel
Hur kan du göra undervisningen språkligt tillgänglig för barn och elever i språklig sårbarhet? Och hur skiljer sig relationskompetens i...
2 gillar
Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om...
4 gillar
Artikel
Dra nytta av bibliotekens resurser i arbetet med barns språkutveckling! Logoped Elvira Ashby delar med sig av sina bästa tips om språkstimulerande...
2 gillar
Artikel
Hur kommer barn i kontakt med ord och förstår hur de kan användas? Jo, det är förstås genom att kommunicera, samspela och samtala med andra barn och...
Artikel
Barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre, men dessutom både lär de sig mer och utvecklas mer. Det visar Madeleine Sjöman i sin...
3 gillar
Artikel
Autism är inte en generell empatisk funktionsnedsättning. Det är snarare en minskad förmåga till kognitiv empati, det vi kallar inlevelseförmåga....
2 gillar
Artikel
Barn är ibland tystare än vanligt under en kortare period, men kan också fastna i sin tystnad och riskera att gå miste om sociala kontakter, lek och...
5 gillar