Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
När delaktighet i förskolan bygger på att barnen får många valmöjligheter behöver barnen också få vägledning. Specialpedagog Maria Ohlsson menar att...
6 gillar
Artikel
Hur kan vi främja goda relationer till varje barn i förskolan? Hur stöttar vi och skapar relation med barn som har extra utmaningar i samspelet med...
3 gillar
Artikel
Hur kan vi främja goda relationer till varje barn i förskolan, och hur stöttar vi och skapar relation med barn som har extra utmaningar i samspelet...
2 gillar
Artikel
Att möta alla barn är kärnan i uppdraget som pedagog i förskolan. Det är inte alltid lätt, och några barn behöver mer och utmanar på olika sätt....
10 gillar
Artikel
I den här artikelserien får du läsa om hur du genom kooperativt lärande kan utveckla barnens kunskaper och sociala kompetens. Med hjälp av långvariga...
5 gillar
Artikel
För den som har en annorlunda perception kan det vara svårt och extra krävande att förstå och tolka sinnesintryck. Detta är vanligt hos många barn...
Artikel
För barn med en annorlunda perception kan tolkningen och hanteringen av sinnesintryck kräva oerhört mycket energi, vilket i sin tur kan leda till...
Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18 barn en specialpedagogiskt anpassad förskola för...
5 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
2 gillar
Artikel
Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen Elisabeth Nilsson Jobs exempel på de sociala...
3 gillar