Omsorg


Omsorg

Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.

Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
1 gillar
Artikel
Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men när barn ritar teckningar som innehåller...
Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som...
2 gillar
Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.
12 gillar
Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel...
2 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
8 gillar
Artikel
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fokuserat på i sin forskning.
1 gillar
Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna...
5 gillar
Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och...
3 gillar
Artikel
Mindfulness-ätning, lugna rummet och mjukdjursavslappning. På förskolan Stinsen i Södra Sandby är mindfulness ett stresshanteringsverktyg för både...
4 gillar
Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av...
1 gillar
Artikel
Georg 5,5 år tillhör den smartaste procenten i världen. Men förskoletiden var svår för familjen. – Vi har blivit bemötta med skepsis och ovilja att...