Omsorg


Omsorg

Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.

Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. Den här fjärde och sista...
2 gillar
Artikel
Traditionell långintroduktion eller föräldraaktiv introduktion, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de...
3 gillar
Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
4 gillar
Artikel
Hur uppfattar barnen vilan? Och hur kan man öka deras inflytande på ett sätt som är praktiskt hanterbart? Här får ni diskussionsunderlag och förslag...
1 gillar
Artikel
Anknytning och introduktion är ständigt aktuella ämnen i förskolans värld. För de arbetslag eller förskolor där man vill gå lite mer på djupet med...
2 gillar
Artikel
Snuttefilt, gosedjur, övergångsobjekt – många barn har med sig något personligt varje dag som de använder när tröst och trygghet behövs. Varför vill...
Artikel
Läroplanen tydliggör att barn i förskolan ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov....
3 gillar
Artikel
Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men när barn ritar teckningar som innehåller...
Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som...
2 gillar
Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.
12 gillar
Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel...
2 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
9 gillar