Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
Hur skolar vi in nya barn och vårdnadshavare på ett bra sätt samtidigt som vi minskar risken för smittspridning? Tuula Torro och Camilla Lindgren...
Artikel
Här på Förskoleforum hittar du en mängd artiklar, mallar och föräldrainformation som ger stöd inför, under och efter höstens introduktion av nya barn.
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
10 gillar
Artikel
Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomhusbruk. I denna fråga skiljer sig ibland...
1 gillar
Artikel
Covid-19-pandemin har gjort att allt mer pedagogisk verksamhet, på alla nivåer i utbildningssystemet, sker på distans och via digitala verktyg. Detta...
Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas...
4 gillar
Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett...
1 gillar
Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver...
5 gillar
Artikel
Nenne Rooth hämtade på förskolan full, men var expert på att dölja sitt missbruk. Idag är hon nykter sedan 15 år och föreläser för förskolepersonal i...
Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte...
4 gillar
Artikel
Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är...
1 gillar
Artikel
Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i...
4 gillar