Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om introduktion på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
3 gillar
Artikel
Hur skolar man in barn på bästa sätt under en pandemi när vårdnadshavarna helst inte ska komma in i lokalerna? Tyvärr finns inga enkla svar. Men vi...
3 gillar
Artikel
För Förskoleforums läsare har barnöverläkare Anna Claesson Ahlin sammanställt det aktuella kunskapsläget och rekommendationerna för corona och covid-...
1 gillar
Artikel
Förskolor använder olika introduktionsmodeller. Modellerna skiljer sig åt när det gäller längd, format och föräldrarnas roll. Oavsett...
5 gillar
Artikel
Syftet med att man har en särskild introduktion när ett barn börjar förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och...
Artikel
Hur skolar vi in nya barn och vårdnadshavare på ett bra sätt samtidigt som vi minskar risken för smittspridning? Tuula Torro och Camilla Lindgren...
7 gillar
Artikel
Här på Förskoleforum hittar du en mängd artiklar, mallar och föräldrainformation som ger stöd inför, under och efter höstens introduktion av nya barn.
1 gillar
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
12 gillar
Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektive onormalt? Här kommer ett medicinskt axplock som...
Artikel
Att flickor av och till kan ha lite flytning är helt normalt. Men det kan också vara tecken på att något är fel. Både föräldrar och förskolepersonal...
Artikel
Spolmask är inte lika vanlig i Sverige som springmask är, men desto vanligare i länder med sämre sanitära förhållanden. Symptomen kan vara diffusa,...
Artikel
Heshet är en vanlig åkomma bland både vuxna och barn. Den vanligaste orsaken till heshet hos barn är infektioner, men det finns också mer långvariga...