Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någon gång? Med de här samtalskorten som...
12 gillar
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
5 gillar
Artikel
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat...
5 gillar
Artikel
Heta stolen, Linjen och Fyra hörn är tre roliga och nyttiga övningar som passar när man pratar om värderingar i barngruppen.
3 gillar
Artikel
Här följer den första av två praktiska övningar på temat barns rättigheter. I övningen får barnen först föreställa sig vad ett husdjur behöver för...
4 gillar
Artikel
I övningarna i artikelserien ”Leka och lära barns rättigheter” har ni gjort en djupdykning i barnkonventionen, både utifrån konventionens innehåll...
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
1 gillar
Artikel
Efter önskemål från Förskoleforums medlemmar har Fanny Davidsson satt samman ett antal frågor att ställa till barnen inför arbetet med...
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll och kan fokusera på de delar som är viktigast för...
1 gillar
Artikel
Om barnen ska få ett reellt inflytande över verksamheten behöver de få göra sina röster hörda i vardagen på förskolan och vara delaktiga i...
Artikel
I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen rättighetsmobil. Mobilen kan sedan visas upp för...
Artikel
Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling.
1 gillar