Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
▶️ Artikel med film. Den tidiga matematikutvecklingen är central när barnet ska utvecklas vidare i skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en...
1 gillar
Artikel
I denna artikel får du en checklista att använda som underlag när ni planerar ert arbete med introduktionen av nya barn och föräldrar. Du får också...
8 gillar
Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
12 gillar
Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs...
3 gillar
Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du...
8 gillar
Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundläggande matematiska begrepp på ett lättillgängligt...
5 gillar
Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av...
1 gillar
Artikel
I den här aktiviteten får barnen gå på skattjakt efter höstlöv. För att samla era fynd kommer ni att använda en äggkartong och en mall med...
10 gillar
Artikel
Sandslott, näckrosor, vattenlek, maskrosbollar och solmogna jordgubbar ... Här finns många härliga sommarbilder som fungerar som utgångspunkt för...
8 gillar
Artikel
Vad är vind egentligen? Kan man se vinden? Ett perfekt underlag för sådana frågor är att skapa en vindsnurra tillsammans. Då kan barnen se att det...
2 gillar
Artikel
Fågelsång, en flugas surr, droppet från en istapp ... Våren har många härliga ljud som ger oss den där speciella vårkänslan. Här får ni bildkort med...
3 gillar
Artikel
Låt barnen bli vår-detektiver och leta efter olika tecken på att våren är på gång. Här får ni bildkort med fina foton som ni kan ha som stöd för er...
6 gillar