Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om att förbereda barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet – om språkutveckling,...
1 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Inför övergången till förskoleklassen behöver förskolans personal lämna över information till den nya verksamheten. Ann S....
2 gillar
Artikel
Här på Förskoleforum hittar du en mängd artiklar, mallar och föräldrainformation som ger stöd inför, under och efter höstens introduktion av nya barn.
1 gillar
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
12 gillar
Artikel
Här kan du skriva ut ett faktablad om fästingburna sjukdomar, att dela ut till föräldrar.
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är...
Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd om köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när...
1 gillar
Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation med fakta om barns sömn. Artikeln beskriver hur barns sömnmönster ser ut i olika åldrar och tar även upp...
5 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
6 gillar
Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av...
13 gillar
Artikel
När är det Förskolans dag 2020? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag och Vegetariska världsdagen? I den här listan får...
Artikel
Inför nya året – 2020 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet för 2020 med...
10 gillar