Formulär och mallar

mallar

För att du ska kunna planera den pedagogiska verksamheten och spara viktig tid finns ett antal olika dokument att hämta här. Behöver du mallar för upplägg och uppföljning av utvecklingssamtal? Närvarolistor för personalen? Årshjul för kvalitetsarbetet eller mallar för planering av undervisningen? Det är några av många exempel på vad du kan hitta här.