Språkutveckling


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling.

Artikel
Pedagogiska påskharen gömmer inte ägg, utan bokstäver – och på väldigt kluriga ställen. Med 29 rimmande ledtrådar får ni hjälp att hitta hela...
2 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
1 gillar
Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare,...
1 gillar
Artikel
Att ”uggla” med barn för att stötta deras språkutveckling har logopeden Elvira Ashby skrivit om i en tidigare artikel på Förskoleforum. Nu har hon...
4 gillar
Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska...
6 gillar
Artikel
Alla barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt språk. Tuula Torro och Camilla Lindgren har fördjupat sig i de nya skrivningarna om språk...
2 gillar
Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig...
3 gillar
Artikel
Tänk att vi med små krumelurer kan läsa och skriva böcker som öppnar helt nya världar. Det är ju faktiskt fantastiskt! Men inte är det lätt. Det är...
4 gillar
Artikel
Svårigheter med det talade språket är av olika skäl vanliga i förskoleåldern. Men när det talade språket inte räcker till finns många andra sätt för...
3 gillar
Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språkutvecklande rimgåtor med bilder – allt på temat...
16 gillar
Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här...
5 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en...
9 gillar