Språkutveckling


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling.

Artikel
Tänk att vi med små krumelurer kan läsa och skriva böcker som öppnar helt nya världar. Det är ju faktiskt fantastiskt! Men inte är det lätt. Det är...
3 gillar
Artikel
Svårigheter med det talade språket är av olika skäl vanliga i förskoleåldern. Men när det talade språket inte räcker till finns många andra sätt för...
2 gillar
Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språkutvecklande rimgåtor med bilder – allt på temat...
15 gillar
Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här...
5 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en...
7 gillar
Artikel
Det finns en enkel strategi som både kan underlätta kommunikationen med de yngsta barnen i förskolan och stötta deras språkutveckling: att ”uggla”. I...
16 gillar
Artikel
Högläsning används ofta som ett sätt att få barnen att komma till ro. Men hur ska pedagogen läsa för att stunden ska fungera språkutvecklande? Ann S...
7 gillar
Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper...
1 gillar
Artikel
Det är den kritiska massan av aktivt språkande som leder till färdighet och säkerhet – därför är hela dagens alla småstunder, aktiviteter och möten...
Artikel
I vår artikelserie om hur vi kan hjälpa barn med uttalet har vi nu kommit fram till de allra krångligaste språkljuden: r-, tje- och sje-ljuden. Här...
2 gillar
Artikel
I denna del av vår artikelserie om språkljud har vi kommit fram till det luriga L-ljudet. Här kan du läsa logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du...
1 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
9 gillar