Yrkesrollen


tema

Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Artikel
Att förskollärarens arbete är praktiskt och forskarens teoretiskt, är en uppfattning som bör utmanas. Författarna till Förskollärares egen forskning...
Artikel
I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade...
11 gillar
Artikel
Coronapandemin fortsätter att påverka förskolans verksamhet. Även om barn och vuxna är kvar på sina vanliga avdelningar är det ändå inte som det...
4 gillar
Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är...
3 gillar
Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad...
6 gillar
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
9 gillar
Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan...
3 gillar
Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi...
Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att...
12 gillar
Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd...
15 gillar
Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
5 gillar
Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar...
9 gillar