Yrkesrollen


Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är...
2 gillar
Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad...
4 gillar
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
7 gillar
Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan...
2 gillar
Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi...
Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att...
9 gillar
Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd...
14 gillar
Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
4 gillar
Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar...
8 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt...
5 gillar
Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här...
5 gillar