Kommunikativa problem


tema

Att uttrycka sig, bli förstådd och uppfatta vad andra säger är grundläggande kommunikativa byggstenar. De allra flesta barn lär sig efter hand den svåra konsten att kommunicera via språket. Men vissa barn möter svårigheter på vägen. Kommunikativa svårigheter hos barn kan yttra sig på många olika sätt och ha många olika orsaker. Ordförråd, uttal och förståelse för sammanhanget kan vara områden som är vanligt att barn har problem med. Och de bakomliggande orsakerna kan handla om oralmotoriska svårigheter, hörselnedsättningar, hänga ihop med neuropsykiatriska funktionsvariationer och mycket annat. I vårt tema har vi samlat både inspiration och fakta för att du som möter de här barnen ska kunna ge dem ett bra stöd när de är i förskolan.

Artikel
Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men när barn ritar teckningar som innehåller...
Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du...
8 gillar
Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för...
2 gillar
Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att...
12 gillar
Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd...
15 gillar
Artikel
Svårigheter med det talade språket är av olika skäl vanliga i förskoleåldern. Men när det talade språket inte räcker till finns många andra sätt för...
4 gillar
Artikel
”Jag vill jätte, jätte, jättegärna prata med er, men jag kan inte” förmedlar en flicka till sina kamrater i en av berättelserna i boken Pratlust och...
1 gillar
Artikel
För vissa barn är det svårt att läsa av och följa de oskrivna sociala reglerna. Eva-Lotta Heide, leg. logoped, skriver i sin bok om det komplexa...
1 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
10 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
8 gillar
Artikel
När utmaningen att skapa relation till ett barn är större än vanligt, gäller det att framhärda i det relationsstärkande arbetet. Läs om fem...
4 gillar
Artikel
Föräldrasamverkan är en självklar del av förskolans arbete och ingår enligt läroplanen i uppdraget. Men det betyder inte att det alltid är enkelt!...
1 gillar