Nyanlända barn


Nyanlända

Till vårt land kommer människor som har lämnat allt som varit välbekant för en okänd tillvaro långt hemifrån. Detta är något som lämnar djupa spår hos många barn. Förskolan möter dem med uppdraget att se till barnets bästa, och forskning visar att förskolans personal kan spela en viktig roll för läkningen av barn med otäcka och skrämmande erfarenheter i bagaget.

I det här temat hittar du främst artiklar som ger stöd i just detta viktiga arbete – att möta barn med erfarenhet av svåra upplevelser. 

Men arbetet med nyanlända barn handlar ju om mer än så. I temat Flerspråkighet hittar du t.ex. kunskap och praktiska råd i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med...
4 gillar
Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Duek undersökt sex nyanlända...
1 gillar
Artikel
De invånare i ett land som saknar papper på sin rätt att bo just där, kallas papperslösa. Papperslösa barn har enligt skollagen rätt att gå i...
Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.
1 gillar
Artikel
Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit på flykt i världen. År 2015 kom rekordmånga flyktingar till Sverige. Hur bemöts de nyanlända...
2 gillar
Artikel
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letzén om tankarna bakom boken Ny i förskolan – med...
2 gillar
Artikel
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en...
Artikel
Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt för de som arbetar nära barn och unga som upplevt trauma, t.ex. nyanlända barn. Det handlar inte om...
1 gillar
Artikel
I Kramfors satsar man på öppna asylförskolor, enligt ”Kramforsmodellen”. I del 2 berättar Åsa Jernström här om rutiner, föräldrar och personalens...
Artikel
Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också...
Artikel
I Kramfors satsar man på öppna asylförskolor. Denna verksamhet, som nu sprider sig till fler kommuner, benämns ”Kramforsmodellen”. Här berättar vi om...
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
3 gillar