Checklista för förskolans språkutvecklande arbete

checklista och böcker

I den här mallen får ni hjälp att kartlägga ert språkliga och demokratiska arbete och identifiera områden som ni behöver arbeta vidare med.