Grundläggande matematik i förskolan: Projekt

I matematikundervisningen är en viktig pusselbit att väcka intresse för och förundran över hur de matematiska redskapen kan användas. Ett viktigt arbetssätt är därför att arbeta tematiskt och projektinriktat så att barnen ser matematikens användbarhet. (Del 3 av 3.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader