Lek med språket och stärk språkutvecklingen med poetiska texter

Illustration av djur i som läser en bok i naturen.

Vad kännetecknar egentligen poesi? Hur får man barn att uppskatta poesi och hur kan man arbeta med poetiska texter i förskolan?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader