Man ser inte gruppen för alla barn

Att hantera gruppen och samtidigt stimulera varje enskilt barn är en ständig utmaning i förskolan. I boken Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar Ingrid Pramling Samuelsson och hennes medförfattare detta spänningsfält, och lyfter fram gruppens stora betydelse för lärandet inom alla ämnesområden i förskolan.