Skapa trygghet i en förändrad förskolevardag

Publicerat

I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som plötsligt befinner sig på en ny förskola eller med vuxna som de inte känner? Leg. psykolog Anna Hellberg fortsätter ge stöd och råd i en förändrad förskolevardag.

Som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset har både barn och personal i förskolan fått stanna hemma i större utsträckning än vad man vanligtvis brukar göra. Detta har lett till personalbrist på vissa enheter och väldigt få barn på andra enheter, vilket i sin tur leder till sammanslagningar.

Ny miljö tar bort den invanda tryggheten

I den utsträckning det går verkar kommunerna försöka se till att känd personal får följa med de barn som i dagsläget får lämnas på en ny förskola. Detta för att skapa en så trygg miljö och vardag som möjligt för de barn som inte kan komma till sin vanliga förskola. 

När många i den ordinarie personalstyrkan är sjuka blir det svårare att tillhandahålla kända pedagoger för vissa barn som har sin vistelse på en ny förskola. Att komma till en helt ny miljö, kanske med helt nya vuxna, medför att många barn upplever otrygghet.

De små barnen har inget val

Äldre skolbarn kan lättare förflytta sig från en plats som känns otrygg. Även om det inte alltid är positivt, ger det barnet ett handlingsutrymme att ta sig ifrån en situation som väcker obehag. 

För förskolans barn saknas denna möjlighet, de är under dagen helt beroende av pedagogernas förståelse och förhållningssätt. Det viktigaste ur barnens perspektiv är att man som vuxen prioriterar att på bästa möjliga sätt skapa upplevd trygghet hos de barn som kommer till en helt ny miljö under coronapandemin. Det gäller givetvis också för de barn som redan finns i verksamheten. Situationen ställer särskilt stora krav på pedagoger att vara extra inkännande och lyhörda för barnens behov.

För dig som tar emot barn från en annan verksamhet

Trygghet är ett av de mest basala mänskliga behoven, så när vi nu är i denna extrema situation behöver man som pedagog ta till alla knep man har för att skapa tillit, förtroende och positiva relationer med både barn och vårdnadshavare.

foraldrakontakt_750.jpgOm föräldern till ett barn som får sin förskolevistelse flyttad till en ny verksamhet har möjlighet att stanna en kort stund på morgonen när barnet ska lämnas, kan detta bli värdefulla minuter för barnet, om föräldern och pedagogen visar förtroende för varandra. 

Du kan småprata med föräldern och fråga barnet och föräldern lite nyfikna frågor, kanske om sådant som barnet gillar, vad man brukar göra på sin vanliga förskola eller om man har några syskon och så vidare. Som pedagog är det fingertoppskänsla och kreativitet som gäller, målet är att försöka få någon form av kontakt med barnet utan att vara för ”på”. 

Man kan också uttrycka något i stil med att ”nu ska du vara här på det här nya stället, och det är inte som vanligt, men pedagogens namn kommer att ta hand om dig och föräldern kommer efter jobbet precis som vanligt och hämtar dig”. 

Har någon från den ordinarie förskolan eller den mottagande enheten hunnit prata med föräldern innan barnet kommer till sin nya tillfälliga förskola kan man gärna framhålla att man tillsammans hjälper barnet att få lite mer trygghet och känsla av sammanhang vid lämningen om man sätter ord på att saker är annorlunda, men att föräldern kommer som vanligt och att en mottagande pedagog kommer att hjälpa barnet under dagen. 

Föräldern och pedagogen behöver alltså samarbeta med målet att trygga barnet på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som ges.

För dig som följer med till en ny verksamhet där det går barn du inte känner

Om du som pedagog får följa med till en ny verksamhet, kan du tillämpa samma principer i ditt förhållningssätt som när ni tar emot vikarier i er ordinarie verksamhet. Hur brukar ni göra? 

Det kan vara bra att ha någon form av samling där man presenterar sig för de barn som inte känner en, berättar vad man heter och att man brukar jobba på en annan förskola i vanliga fall. Finns det möjlighet kan man sätta upp ett foto och en kort beskrivning om sig själv så att alla föräldrar kan se denna information. Man kan med fördel också presentera sig för föräldrar man inte känner när de kommer och hämtar barnen på eftermiddagen och kanske är mindre stressade än på morgonen.

När pedagoger som ska samarbeta är nya för varandra

I en sammanslagning av olika förskolor, där ni kanske inte känner varandra som pedagoger, behöver ni stämma av på morgonen hur ni tänker att dagen ska se ut. Hur skapar ni mesta möjliga trygghet och förutsägbarhet för de barn som finns hos er under dagen? Vilka kända rutiner och aktiviteter kan ni använda för att skapa så mycket trygghet och förutsägbarhet för de barn som är i verksamheten just nu?

Dela upp ansvaret så att ni kan vara lyhörda för de barn ni redan känner, och se till så att alla barn har en vuxen som är extra uppmärksam på dess signaler och behov. Om vi vuxna tycker att situationen är stressande och märklig kan vi bara föreställa oss hur den kan upplevas av barnen. Det som hjälper barnen allra bäst att känna sig trygga är att vuxna är lugna, förmedlar tillit, tar initiativ till kontakt och visar att de har koll på läget. 

Samarbetet med föräldrarna

Föräldrarna är ett oerhört viktigt stöd för sina barn i denna situation. Uppmuntra dem gärna att ta sig tid för sina barns funderingar och förmedla vikten av att vi vuxna försöker vara lugna inför barnen. Att vi beter oss stressat och irrationellt kan ofta vara mer stressande för barnet än saker som barnet får veta om viruset. 

Tillsammans behöver föräldrar och pedagoger fokusera på att möta känslor, funderingar och behov hos barnen, för att göra deras vardag så trygg som möjligt. 

Du kan läsa mer om hur man kan möta barnens frågor om coronaviruset i länkarna nedan, där du hittar tips för barn i olika åldrar och man behöver uppmuntra föräldrar att prata med sitt barn på en nivå som är rimlig utifrån barnets ålder och utveckling.

Rädda Barnen

Krisinformation.se

Barnpsykologerna (podcast)

Förskoleforum
 

Checklista
  • Gör en inventering: Vilka är de kända personerna för respektive barn? Kommer barnet åtminstone att ha med sig någon vuxen och/eller kamrat från den ordinarie förskolan?
  • Hur tänker vi i mer utsatta situationer, som vila och blöjbyten, för att skapa största möjliga trygghet för barnen i verksamheten?
  • Ta vara på alla möjligheter att skapa trygghet i samband med hämtning och lämning. 
  • Fråga gärna ”nya” föräldrar om det finns något särskilt deras barn gillar och blir lugnt av, till exempel någon sång man brukar sjunga hemma, någon bok man brukar läsa eller något klipp på plattan som barnet gillar. Detta kan vara något att prova som pedagog på förskolan om barnet blir oroligt under dagen.
  • Finns det barn med särskilda behov eller i socialt utsatta familjesituationer som vi behöver vara extra vaksamma på så att de får en trygg övergång till den nya miljön?
  • Vilka rutiner och erfarenheter från vanliga inskolningar har vi som vi kan ta stöd av nu?
  • Har vi någon introduktion till nya vikarier som personal från andra verksamheter kan ta del av?

För dig som vill läsa mer 

Om krisbemötande och krishantering: 

Hellberg, Anna (2018). När krisen drabbar förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Om trygghet och relationer

Fem vägar till bättre relationer i förskolan

Konkretisera arbetet med trygghet

Om rutiner för inskolning och vikarieverksamhet:

Underlag för fortbildning: Inskolning

Vikarie i förskolan – artikelsamling


Bilder: Shutterstock.com.

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Beställ ett abonnemang till din förskola >

Prova Förskoleforum kostnadsfritt >