Utmanande samtal – diskussionsunderlag

Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert sätt att hantera utmanande samtal med föräldrar eller kollegor?