Vänner eller kamrater?

Ibland säger vi lite slarvigt om ett barn som många vill leka med att det har många vänner, men så behöver det inte alls vara. Det är skillnad mellan att vara kompisar och mer nära vänner. Här redogör Margareta Öhman för hur barns vänskap kan komma till uttryck och vad förskolan kan göra för att stödja en spirande vänskapsrelation. Del 2 av 2.