Likvärdighet

våg i trä

Likvärdighet är ett återkommande ord när man pratar om fördelning av kompetens och resurser i landets förskolor. Men vad innebär begreppet egentligen, och hur kan man arbeta med likvärdighet i praktiken? I det här temat försöker vi belysa likvärdighet ur olika aspekter och på olika nivåer från diskussioner på nationell nivå till det arbete som sker på den enskilda förskolan. Temat fylls på med nya artiklar efter hand.