Tuula Torro

Tuula
Torro

Tuula har lång erfarenhet av förskolan och driver tillsammans med Camilla Lindgren Verbala Stigar förskolor i Årsta. Natur och likabehandlingsfrågor ligger Tuula varmt om hjärtat. Hon är utbildad genuspedagog och har samarbetat med DO. 

Tuula Torro är förskollärare, har rektorsutbildning och har lång erfarenhet av förskolan. Tillsammans med Camilla Lindgren driver hon sedan 2007 Verbala Stigar AB – ett utbildningsföretag som skriver böcker, artiklar och föreläser om förskolans utbildning. De har skrivit boken Pedagogens tysta kunskap (2017), Trygg inskolning – grunden för en givande förskoletid (2017), och varit medförfattare till boken Att bryta mönster (2017), red. Margareta Öhman. Under åren 2011 till 2020 ägde och drev hon tillsammans med Camilla Lindgren förskolan Bränningevägen i Årsta.