Tuula Torro

Tuula
Torro

Tuula har lång erfarenhet av förskolan och driver tillsammans med Camilla Lindgren Verbala Stigar förskolor i Årsta. Natur och likabehandlingsfrågor ligger Tuula varmt om hjärtat. Hon är utbildad genuspedagog och har samarbetat med DO. 


Artiklar