Förskoleforums senaste fortbildningspaket

artikelsamlingar

Förskoleforums senaste artikelserier finns nu samlade i fina pdf:er, kompletta med diskussionsunderlag och korta filmade föreläsningar – färdiga att använda för din egen fortbildning eller i hela arbetslaget. 

Skrivet av
Eva Hansson

Du har väl inte missat Förskoleforums senaste fortbildningspaket, fyllda med kunskap, tips och inspiration? Materialet går lika bra att använda som underlag för en studiecirkel med kollegorna som för din egen kompetensutveckling.

Uppföljning och utvärdering

En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om bedömning, utvärdering och uppföljning på förskolan. Av Ann S. Pihlgren.

Underlag för fortbildning: Uppföljning och utvärdering

Utveckla leken

En artikelsamling med artiklar och filmer om att utveckla såväl som att hantera svårigheter i barns lek. Av Anna Hellberg Björklund.

Underlag för fortbildning: Utveckla leken

Kulturspaningar

En artikelsamling med tillhörande filmer om kulturarv och mångfald som pedagogisk resurs. Av Bim Riddersporre och Jonas Stier.

Underlag för fortbildning: Kulturspaningar

Grundläggande matematik

I den här artikelsamlingen med tillhörande filmer belyser Ann S. Pihlgren hur förskolan kan göra för att ge barn en grundläggande matematisk förståelse.

Underlag för fortbildning: Grundläggande matematik

Fler artikelserierFler artikelserier som kan användas på samma sätt hittar du i vårt tema Fortbildningspaket.