Artikel
Dans, sång, musik och uppmärksammandet av högtider är viktiga. Men detta kulturarv är inte alltid friktionsfria delar av förskolans uppdrag.

Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är egentligen inte så konstigt, eftersom förskolans...

Artikel
Som förskolepedagog har du säkert upplevt både språkförbistring och missförstånd. Kommunikationen i dagens förskola är ofta ”interkulturell”. Vilka konsekvenser detta kan få pratar vi kanske för...

Artikel
Globaliseringen och migrationen har de senaste åren gjort att den etniska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga mångfalden i den svenska förskolan har ökat. Men vad får egentligen detta för...

Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad står det egentligen i läroplanen? Del 1 av 4.

Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan uppstå mellan kollegor med olika erfarenheter. Så kan...

Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan man ta tillvara styrkan i ett mångkulturellt...

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och läses parallellt. Syftet med tvillingböcker är att...

Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den här artikeln får du många konkreta exempel på hur...

Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och därmed krossar normer.

Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?

Artikel
Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. I över tio år har hon utbildat förskolepersonal kring jämställdhet och normkritik och har...

Artikel
Vad är AST och vilka är kärnsymtomen som är bra att känna till som pedagog förskolan? Psykolog Elisabeth Nilsson Jobs ger i denna artikel en grundlig genomgång.

Artikel
Anna Palmer disputerade med avhandlingen Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Här berättar hon om sin forskning om hur matematik kan...

Artikel
Lyfta upp det gemensamma kulturarvet? Ge utrymme för samtal om tro och livsåskådning? Förbereda barnen på en ökad internationalisering? Många kan tycka att det känns klurigt att få in allt på...

Artikel
Är nagellack bara för tjejer? Måste man bjuda alla på sitt kalas? Genom Instagramkontot HerrFröken vill läraren Daniel Ekmark lyfta värdegrundsdiskussionen i förskola och skola. Här berättar han mer...

Artikel
När det är dags för Drag Queen Story Hour finns det inga gränser för fantasin. Under sagostunderna får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.

Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande förutsättningar är det svårt att leva upp till de...

Artikel
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. De bistår med matnyttig information som hjälper förskolornas verksamhet i Sverige. Här får du mer kunskap om DO...

Artikel
Inger Biret Kvernmo Gaup är utbildad samisk vägvisare och arbetar med att stärka det samiska språket och synliggöra den samiska kulturen.

Artikel
Förskolan ska ge barnen förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du stöd i detta arbete, genom grundläggande kunskap om de fem nationella minoriteterna och konkreta...

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en språkpolicy, som förtydligar de olika språkens...

Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta namn på hemvrån för att ge den nytt liv och nya...

Artikel
På Stinsens förskola i skånska Södra Sandby har Språktavlan blivit ett enkelt men effektivt redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap kring olika språk och kulturer i barngruppen. Här delar...

Artikel
Jämställdhet i förskolan – del 1
Att arbeta för jämställdhet ingår i alla pedagogers uppdrag. Men vad innebär egentligen jämställdhet, och vad beror det på att vi ännu inte uppnått den? I ett diskussionsunderlag bestående av tre...

Artikel
Författaren och utbildaren Karin Salmson på OLIKA förlag bjuder här på fyra normkreativa övningar att använda i förskolans arbete med likabehandling.

Artikel
Bajram, midsommar och höstfest är bara några av alla de högtider som uppmärksammas på Stockrosens förskola i Malmö där Diana Del Angel, Lumnije Selimi och Stina Andersson jobbar. I denna artikel...

Artikel
Sagoberättande, digitala världar och magiska miljöer fyllda av möjligheter till utforskande – under språkveckan firar Malmös förskolor den språkliga mångfalden med en mängd aktiviteter. Förskoleforum...

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med förväntan och undran.

Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson...