Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...

Artikel
”Runt, runt i handen, tre varv till. Ett steg, två steg, kille-kille-kill.” Det är roligt att rimma, ramsa och ljudleka med barn. Men det är inte bara underhållande – det stöttar också...

Kurs
Som deltagare i den här utbildningen får du kunskap om och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning.

Artikel
Att ”uggla” med barn för att stötta deras språkutveckling har logopeden Elvira Ashby skrivit om i en tidigare artikel på Förskoleforum. Nu har hon varit ute i förskolan och studerat pedagogers...

Artikel
Alla barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt språk. Tuula Torro och Camilla Lindgren har fördjupat sig i de nya skrivningarna om språk och kommunikation i läroplanen 2018, och i denna...

Artikel
Stötta barnens språk- och kunskapsutveckling genom att arbeta tematiskt i förskolan och låt högläsningen vara en del av temaarbetet. Maria Heimer berättar om hur ni kan integrera högläsningen i det...

Artikel
Tänk att vi med små krumelurer kan läsa och skriva böcker som öppnar helt nya världar. Det är ju faktiskt fantastiskt! Men inte är det lätt. Det är en lång process för alla. I förskolan har vi...

Artikel
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins artikelserie får du både en teoretisk grund och...

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och läses parallellt. Syftet med tvillingböcker är att...

Artikel
Svårigheter med det talade språket är av olika skäl vanliga i förskoleåldern. Men när det talade språket inte räcker till finns många andra sätt för att kommunicera. Elvira Ashby (logoped) berättar...

Artikel
Böcker är fantastiska pedagogiska redskap. Men det räcker givetvis inte att öppna vilken bok som helst och läsa för att barn ska lära sig. Didaktiken framträder i hur och vad som lyfts fram i bild...

Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den här artikeln får du många konkreta exempel på hur...

Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språkutvecklande rimgåtor med bilder – allt på temat julklappar och önskelistor.

Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här berättar hon om sin tjänst och ger goda råd och lästips.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Det finns en enkel strategi som både kan underlätta kommunikationen med de yngsta barnen i förskolan och stötta deras språkutveckling: att ”uggla”. I denna artikel visar Elvira Ashby, logoped och...

Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni tillsammans kan dramatisera, leka och gestalta det...

Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera samtalet så att det stimulerar barnens egna...

Artikel
Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskolan, och i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts högläsning och samtal om det lästa. Vi hör ofta att högläsningen ger flera positiva effekter,...

Artikel
Högläsning används ofta som ett sätt att få barnen att komma till ro. Men hur ska pedagogen läsa för att stunden ska fungera språkutvecklande? Ann S. Pihlgren ger råd utifrån aktuell forskning.

Artikel
Ojämnt fördelade över Sverige finns det sammanlagt ett trettiotal språkförskolor som ingår i Språkförskoleföreningen. Hur jobbar de? Det kan du läsa om här i en intervju med logopeden Kerstin...

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för att beskriva två exemplar av samma bok på två olika språk. Böckernas målgrupp är flerspråkiga barn och syftet är att stärka deras språkutveckling och...

Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Duek undersökt sex nyanlända barns litteracitetspraktiker i förskola, skola och...

Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper barnen med just dessa två ljud.

Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande förutsättningar är det svårt att leva upp till de...

Artikel
Det är den kritiska massan av aktivt språkande som leder till färdighet och säkerhet – därför är hela dagens alla småstunder, aktiviteter och möten lika viktiga i språkutvecklingen. Barbro Bruce,...

Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns språkutveckling. Här berättar hon om sina tankar bakom...

Artikel
I vår artikelserie om hur vi kan hjälpa barn med uttalet har vi nu kommit fram till de allra krångligaste språkljuden: r-, tje- och sje-ljuden. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur man...

Artikel
I denna del av vår artikelserie om språkljud har vi kommit fram till det luriga L-ljudet. Här kan du läsa logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper barnen med uttalet av just L.

Artikel
Det har återigen kommit brev med en undran till Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker. Denna gång handlar frågeställningen om högläsning. Här kan du läsa hur han svarar.