Visa:
Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa Raza Abdulkarim och Cecilia Thulin som deltar i Staffanstorp kommuns ledarskapsutbildning för...

Artikel
I Staffanstorps kommun vidareutbildas förskollärarna i ledarskap. Just nu ligger fokus på det personliga ledarskapet. Förskoleforum kommer att följa projektet och här berättar rektorerna...

Artikel
Likheter och olikheter hos er i arbetslaget kan gynna samarbetet, men också skapa konkurrens, spänningar och konflikter. Bim Riddersporre visar hur ni hanterar utmaningarna och tar vara på...

Artikel
pusselbitar som symbol för team
Arbetslaget ska med gemensamma krafter erbjuda barngruppen en bra utbildning och göra det tryggt för vårdnadshavarna att lämna sina barn hos er. Men vilka utmaningar kan det finnas i uppdraget för...

Artikel
Det pedagogiska arbetet i förskolan bygger starkt på att arbetslaget har en gemensam syn på uppdraget och det samarbete som sker i vardagen. Och det faktum att en enda medarbetare ersätts med en ny...

Artikel
Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning,...

Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå stärkt ur krisen. Kunskap möjliggör omsorg om dig...

Artikel
Inte sällan framhålls betydelsen av att utveckla en för verksamheten gemensam idé – en vision eller en profil – som kan vara vägledande för arbetet. Men vilken funktion har profilering av förskolan...

Artikel
Likvärdighet är viktigt men hur kan vi jobba med det i praktiken? Rektor Maria Bergqvist berättar om sina erfarenheter. 

Artikel
Nu kommer boken Förskollärarens pedagogiska ledarskap, ett svar på många förskollärares behov av mer kunskap i en ny roll med mer ansvar. Förskoleforum har fått en pratstund med författarna Bim...

Artikel
Medarbetarna är förskolans i särklass viktigaste ambassadörer – inte bara under anställningstiden utan också efteråt, när deras erfarenheter och vittnesmål sprids inom yrkeskåren. I två artiklar ger...

Artikel
Hur bär vi oss åt för att kompetenta personer ska vilja arbeta hos oss och hur får vi dem att stanna kvar? I två artiklar ger Linn Eckeskog perspektiv på hur förskolan kan attrahera och behålla...

Artikel
Är du en spontan person eller en som är mer eftertänksam? Det finns tillfällen och situationer i förskolans värld när det är härligt med spontanitet. Men ibland är det väldigt bra att tänka efter...

Artikel
Hur gör du för att starta ett bra samtal med ditt arbetslag? Vad behöver du för att skapa en lärande och öppen kultur i arbetet? Språket är ditt viktigaste redskap för att leda gruppen mot en...

Artikel
Kan ni bedriva en verksamhet i förskolan utan att kommunicera med varandra? Nej, det går naturligtvis inte. Tvärtom är kommunikation med kropp, ord och handling era viktigaste pedagogiska verktyg....

Artikel
Förskolläraren har fått ett ledarskapsansvar. Men hur leder man en grupp? Hur gör man i praktiken? Lars Gustavsson ger tips och råd.

Artikel
Kroppsspråket är ett av pedagogens viktigaste verktyg, menar retorikern Klara Härgestam. Här ger hon tipsen som gör dig till en trygg ledare i barngruppen. 

Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens och motivation inventeras och utvecklas. Förskolläraren leder gruppen i detta arbete, ja hen utövar...

Artikel
För att leda undervisningen i förskolan behöver förskolläraren arbeta med kunskapsdelning i arbetslaget. Yrkesspråk, medvetenhet och kollegiala samtal är viktiga verktyg i det arbetet. Här ska vi...

Artikel
Pedagogerna på Misteröds förskola byter avdelning flera gånger om året. Det ger en hög kvalitet på arbetet och en stark gemenskap, berättar rektorn Elin Olsson.