Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande...

Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett långsiktigt värdegrundsarbete.

Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver också vara välutbildade och kunna hänvisa till...

Artikel
Nenne Rooth hämtade på förskolan full, men var expert på att dölja sitt missbruk. Idag är hon nykter sedan 15 år och föreläser för förskolepersonal i frågan. – För barnens skull är det viktigt att...

Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på förskolans uteverksamhet, och en...

Artikel
Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är förknippade med en ökad användning av digitala verktyg i...

Artikel
Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i denna artikel.

Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.

Artikel
Bim Riddersporre har två stora intressen – ledarskap och föräldraskap. Hon forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om digitalisering och föräldrasamverkan. Här berättar hon mer om...

Artikel
Bjud in föräldrarna till tematiska föräldramöten där ni synliggör ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni utöver en mall för en inspirerande inbjudan, tips om innehåll och struktur för...

Artikel
Ingen kan väl ha undgått att vi fått en ny läroplan, som träder i kraft den 1 juli 2019. En del i den har ändrats eller tagits bort. Annat har tillkommit. En läsare på Förskoleforum undrar vad Leif...

Artikel
Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt. Genom en podd kan föräldrar nu ta del...

Artikel
Kroppslig integritet blev det första temat när Verbala Stigar förskolor i Årsta bytte inriktning på sina föräldramöten – från rent informativa möten till mer aktiva möten med öppna diskussioner i...

Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, kvalitetsutvecklare, berättar mer. Del...

Artikel
Föräldrasamverkan är en självklar del av förskolans arbete och ingår enligt läroplanen i uppdraget. Men det betyder inte att det alltid är enkelt! Den professionella och privata rollen kan krocka och...

Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide med tips till föräldrar.

Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna utvecklingssamtal och inskolningspraktiker.

Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med särskilt fokus på känslor kan därför vara en god...

Artikel
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förskolan. Vem – eller vilka – ska egentligen gå på dem? Leif Strandberg har undersökt vad som gäller,...

Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert...

Artikel
Emellanåt behöver man som pedagog ta upp känsliga ämnen i samtal med föräldrar. Med en tydlig struktur inför samtalet blir det lättare att agera professionellt och hantera oförutsägbara element som...

Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan...

Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur planering, kollegialt samarbete och utvärdering...

Artikel
I allt fler förskolor kan man nu stöta på skåpet Tage – ett sätt att möjliggöra för föräldrar att byta barnkläder med varandra på ett enkelt sätt. Idén har fått stor spridning, men var kommer den...

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan är framme och vad man kan tänka på för att minska...

Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det i samband med föräldramöten. Materialet är skrivet...

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Artikel
Utvecklingssamtalet – med föräldrarna i fokus
De flesta utvecklingssamtal brukar fungera bra och upplevas som givande. Men det finns också samtal som känns svåra och innebär en anspänning – för både personal och föräldrar. Vad är det egentligen...

Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.

Artikel
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu dags att lyfta familjens roll för barns lärande...