Visa:
Artikel
Barn som redan under de första åren i livet får ta del av högläsning och samtal om litteratur lär sig fler ord och får en värdefull grund i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Både förskolan och...

Artikel
Kvinna håller barn i famnen.
Det är mycket som ska falla på plats när hösten drar igång; nya barngrupper, nya arbetslag, nya föräldrakontakter. Anna Hellberg Björklund visar hur ni kan bygga en trygg grund både för nya barn och...

Artikel
Bjud in vårdnadshavarna till ett möte och visa att matematik är mer än siffror! Det är ett bra tillfälle att öka förståelsen för vad arbetet med matematik på förskolan kan innebära.

Artikel
En artikelsamling med sex artiklar och tillhörande filmer om utvecklingssamtal i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en...

Artikel
förskolebarn utelek
Vår reflekterade förälder fortsätter att ge sina perspektiv på förskolan. Det här gången reflekterar hen kring lärmiljön.

Artikel
I den här texten får vi följa pedagogen Linda som håller utvecklingssamtal med fyraårige Samuels föräldrar. Beskrivningen är uppdelad i tre avsnitt med ett diskussionspass efter varje del. I det...

Artikel
Att prata med föräldrar om deras barn kräver medvetenhet och fingertoppskänsla hos pedagogen. I denna artikel får du stöd i att beskriva barnet och dess beteende på ett bra sätt under...

Artikel
Att barnet är delaktigt och närvarande under utvecklingssamtalet är nog en självklarhet i de flesta förskolor i dag. Däremot kan formen för närvaron se olika ut. Är barnet fysiskt närvarande eller...

Artikel
Hur avgör man vad som passar som innehåll för utvecklingssamtalet? Vad behöver man tänka på i samband med förberedelserna? Dessa och andra frågor tas upp i den här artikeln, där du också får du en...

Artikel
pratbubblor
Det krävs tillit mellan pedagoger och föräldrar för att samarbete kring barnet och dess behov ska bli så bra som möjligt. Här berättar leg. psykolog Anna Hellberg Björklund om olika strategier för...

Artikel
Vilket syfte har utvecklingssamtalet och hur kan man som pedagog lägga upp en bra struktur för samtalet? Hur görs föräldrarna delaktiga och hur kommer barnets röst fram i samtalet? Hur pratar vi om...

Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här artikeln får du verktyg för att kartlägga stressen i...

Artikel
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen och hämtningen – bryggan mellan barnets två världar...

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att själva delta i och leda samtalen.

Artikel
Attentatet i Stockholm fredagen 7 april berör oss alla. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur du kan möta barnen. Hur hanterar man barnens frågor och ska man själv ta initiativ till att prata om...

Artikel
En tipsrunda med matematiktema är en rolig aktivitet som passar bra på Förskolans dag, öppet hus eller andra speciella dagar. Här får du förslag på både bildfrågor och frågor där ni använder konkret...

Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med vårdnadshavarna? Och hur mycket kan man egentligen...

Artikel
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varför – och hur påverkar det verksamheten?

Artikel
Två förskolebarn utomhus på hösten
När pandemin bröt ut behövde introduktionen av nya barn ske utomhus. Pedagogerna på Raoul Wallenbergs förskola Vega 2 befarade att det skulle bli rörigt. Men det visade sig tvärtom finnas fördelar...

Artikel
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern och befinner sig fortfarande på sätt och vis i hemmets värld. Med exempel och diskussionsfrågor...