illustration av två kvinnor som samtalar vid ett bord
Artikel
I förskolan finns utsatta barn som behöver någon som för deras talan. – En vuxen som ser, hör och tar saker på allvar är avgörande för att barn i förskoleåldern ska få stödet de har rätt till, säger...
Artikel
När personalen på förskolan ser barn med svårigheter som leder tankarna till autism eller adhd, kan ett samtal med vårdnadshavarna vara nödvändigt. Samtal av den här typen kan vara svåra, men med...
Tre förskolebarn leker i rutschkana.
Artikel
Vilket ansvar har förskolan för barnens vänskapsrelationer, undrar vår reflekterande förälder. Föräldern känner sig också kluven inför barnkalas, att bli utvald eller bortvald.
Artikel
Leken är en stor och viktig del av barnens dag och av utbildningen på förskolan. Att leka kan vara roligt och spännande men även ta mycket kraft och energi. Vikten av att barn leker kan vara ett...
Artikel
Den allvarliga utvecklingen i Israel/Palestina skapar oro och väcker starka känslor. Många familjer i Sverige har rötter och släktingar i området och är personligt berörda. Ni som arbetar i förskolan...
Förskolebarn snyter sig i näsduk.
Artikel
Ibland kan det vara svårt att avgöra när det bästa för barnet är att ringas hem, och det kan uppstå diskussioner med föräldrarna. Anna Ahlin, specialist i barn- och ungdomsmedicin, ger vägledning...
Artikel
I förskolans vardag ställs pedagoger inför olika dilemman. Det kan bero på svårigheter med kommunikationen i arbetslaget, eller med vårdnadshavare, eller med barnen i barngruppen. Oftast förväntas...
Artikel
Sömn är naturligt, men ack så svårt. Här reder barnpsykologen Liv Svirsky ut vad som gäller för förskolebarn och sömn. – För små barn är sömn en av de viktigaste aktiviteterna, säger hon.
Förälder läser med sitt barn i soffa
Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att inspirera barnens vuxna till högläsning och lyfta deras viktiga roll som läsande förebilder. Här ger Maria Heimer många konkreta förslag på innehåll till...
Illustration av en uppslagen kalender omgiven av penna och krukväxt.
Artikel
En årsplan ger stadga och struktur åt föräldrakommunikationen. I den här artikeln delar fil.dr Linn Eckeskog med sig av tips och idéer om hur ni kan lägga upp planeringen och vilken typ av...
Illustration av ett socialt nätverk
Artikel
Använd sociala medier till att visa upp verksamheten och skapa ett engagemang. Men bemöt eventuell kritik genom muntliga dialoger, tipsar Charlotte Norlander på Pysslingen förskolor.
Artikel
Förskolans pedagoger möter barnens vårdnadshavare varje dag. Det är många möten som sker, både korta och långa, i tamburen eller på utegården dagligen. Hur skapar vi tillitsfulla relationer som...
Artikel
Barn som redan under de första åren i livet får ta del av högläsning och samtal om litteratur lär sig fler ord och får en värdefull grund i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Både förskolan och...
Kvinna håller barn i famnen.
Artikel
Det är mycket som ska falla på plats när hösten drar igång; nya barngrupper, nya arbetslag, nya föräldrakontakter. Anna Hellberg Björklund visar hur ni kan bygga en trygg grund både för nya barn och...
Artikel
Bjud in vårdnadshavarna till ett möte och visa att matematik är mer än siffror! Det är ett bra tillfälle att öka förståelsen för vad arbetet med matematik på förskolan kan innebära.
Artikel
En artikelsamling med sex artiklar och tillhörande filmer om utvecklingssamtal i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en...
förskolebarn utelek
Artikel
Vår reflekterade förälder fortsätter att ge sina perspektiv på förskolan. Det här gången reflekterar hen kring lärmiljön.
Artikel
I den här texten får vi följa pedagogen Linda som håller utvecklingssamtal med fyraårige Samuels föräldrar. Beskrivningen är uppdelad i tre avsnitt med ett diskussionspass efter varje del. I det...
Artikel
Att prata med föräldrar om deras barn kräver medvetenhet och fingertoppskänsla hos pedagogen. I denna artikel får du stöd i att beskriva barnet och dess beteende på ett bra sätt under...
Artikel
Att barnet är delaktigt och närvarande under utvecklingssamtalet är nog en självklarhet i de flesta förskolor i dag. Däremot kan formen för närvaron se olika ut. Är barnet fysiskt närvarande eller...