Visa:
Artikel
Kulturell mångfald präglar arbetet i många förskolor i dag. I Att styra förskolan med värdegrund diskuteras hur begreppet värdegrund kan förstås samt de svårigheter och möjligheter som uppstår i...

Artikel
I sin nya bok ger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren praktiska undervisningsexempel som inspirerar till utforskande, samtalande och lärande i en likvärdig och demokratisk förskola.

Artikel
Böcker om svåra frågor
En kris kan uppstå när vi minst anar det. Det kan handla om separation eller sjukdom i ett barns familj såväl som händelser i omvärlden. Då är det värdefullt att förskolan har en krislåda med...

Artikel
En tydlig policy som förtydligar förskolans arbete kan underlätta för pedagoger som möter hedersrelaterade krav från vårdnadshavare. Policyn bör tas på kommunnivå för att enskilda anställda inte ska...

Artikel
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man som pedagog agera ”i stridens hetta”? Förskoleforum har fått en pratstund med Maria-Pia Gottberg,...

Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar om barnlitteratur att läsa högt och koppla till en specifik artikel i FN:s barnkonvention. Ett urval har gjorts med utgångspunkt från de artiklar som berör barn...

Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med föräldrar utvecklas? Läs Pia Håland Anvedens bok Den...

Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver Per Dahlbeck, Kristina Westlund och medförfattare...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs...

Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen roll? Ladda ned artikelsamlingen som vänder sig...

Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en pratstund med Anna Hellberg, aktuell med boken När...

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman fram barnets tankar och egna berättelser som...

Artikel
Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar hon om sina tankar bakom boken och bjuder på några...

Artikel
Här tipsar barnbibliotekarie Malou Altergård om bra och tänkvärda bilderböcker på temat vänskap och kärlek. Böcker som passar bra för en lässtund i samband med Alla hjärtans dag - eller vilken dag...

Artikel
Är klänningen bara ett klädesplagg? Är luciakronan bara några ljus? Eller är de laddade symboler? Konrad är en pojke som både har klänning och luciakrona. Karin Salmson, förläggare och utbildare på...

Artikel
Spöken på flera olika språk, det skriver förskolläraren Kristina Murray Brodin om i sin senaste bok. Hon tycker det är viktigt att låta förskolebarnen se ”likheterna i olikheten”. Oavsett språk,...

Artikel
Att förstå barn och ge dem goda förutsättningar att utveckla sin potential är en utmaning. Böcker i pedagogik kan hjälpa till med detta. Margareta Öhman, välkänd författare och återkommande skribent...

Artikel
Arbetet i förskola, skola och fritidshem innefattar språkutveckling och lärande. Och därigenom också alla barns rätt att forma en stark och egen identitet. För språk, demokrati, kunskap och identitet...

Artikel
Vad har barn och pensionärer gemensamt? Hur kan de äldres värld berika de yngres? Boken Mormor & Morfar – Älgfångardagen och andra busigheter erbjuder en brygga mellan världarna.