Visa:
Artikel
Läsningens magi av Maria Heimer, skolbibliotekarie och lärare, lyfter fram högläsningens många fördelar, och visar på hur viktigt det är att värdesätta läsning och att låta litteratur finnas...

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
I Staffanstorps kommun vidareutbildas förskollärarna i ledarskap. Just nu ligger fokus på det personliga ledarskapet. Förskoleforum kommer att följa projektet och här berättar rektorerna...

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Böcker om svåra frågor
En kris kan uppstå när vi minst anar det. Det kan handla om separation eller sjukdom i ett barns familj såväl som händelser i omvärlden. Då är det värdefullt att förskolan har en krislåda med...

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
Flicka dansar i vardagsmiljö
Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om förskollärares förhållningssätt till musik och visar på både hinder och möjligheter för barns musikaliska lekande i förskolan.

Artikel
I boken Att upptäcka naturvetenskap i förskolan skriver Lisa Dessborn ett kapitel om insekter, som presenteras här på Förskoleforum i tre avsnitt. Oavsett vad man har för miljö runt förskolan finns...

Artikel
Sömnforskaren John Axelsson, aktuell med boken Sömnsmart, vill slå ett slag för tuppluren hos förskolebarn. Här listar han fördelarna med att vila på dagen.

Artikel
Förskolebarn experimenterar i trädgrenar
– Vi vågar påstå att vår avdelning är unik, men det unika är inte att vi är utomhus. Det unika är att vi alltid är ute: alla årstider, alla dagar, alla timmar. Vi äter ute, vi vilar ute, vi har all...

Artikel
I boken Förskolläraren som pedagogisk ledare skriver Ann S. Pihlgren om det viktiga professionella ledaruppdrag som förskolläraren har enligt skollagen, och om hur förskolläraren bör och kan leda...

Artikel
Rektor Susan Henriksson till vänster, utvecklingsledare Katarina Järvborn till höger.
Pedagogiska utvecklingsledare finns på många förskolor. Men uppdraget kan se ut på väldigt olika sätt och därmed ge utvecklingsledaren skiftande funktioner och arbetsuppgifter. På Marbäcks och...

Artikel
Under varma dagar behöver barnen skyddas mot såväl värme som mot solens strålar, inte minst de allra yngsta. Men om förskolan följer generella råd brukar de flesta klara värmen bra, berättar läkaren...

Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...

Artikel
glada förskolebarn i koja
Rummen inomhus är indelade för olika syften, och på samma sätt kan vi dela in gården i olika ”rum”. Även på gården bör det finnas rum för vila, lek, rörelse, inlärning, fantasi och kreativitet. Med...

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historien, till det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”.

Artikel
Val av bok, tidpunkt och plats är bara några av de faktorer som påverkar hur väl din högläsningsstund kommer att fungera. Så här kan du förbereda och genomföra högläsningsstunden för att den ska bli...

Artikel
Nu exploderar färg och form i barnlitteraturen. – Alla människor påverkas av skönhet, säger Tove Collmar, pedagogisk ledare.

Artikel
För dig som har tid att läsa i sommar rekommenderar vi den här artikelserien om högläsning. Hela serien finns att ladda ner som en sammanhängande pdf, att läsa på skärm eller skriva ut.

Artikel
Förskolorna Anneberg och Mörmoskogen har planerat sina utemiljöer utifrån konceptet balanserade riskbedömningar. Barnen möts av naturlig vegetation och får själva i högre grad bedöma vad de klarar av...