Nationella minoriteter


Lpfö 18 tydliggör att alla förskolor ska undervisa om de nationella minoriteternas språk och kultur, oavsett om förskolan har barn från dessa grupper eller inte. Hur man ska göra detta är inte alltid självklart. I det här temat får du inspiration och stöd för arbetet.

Artikel
På Charlottendals förskola i Luleå blomstrar de nationella minoritetsspråken nordsamiska, meänkieli och finska. Mycket av materialet och flera...
2 gillar
Artikel
Med hjälp av bland annat språkbad, kulturväskor och QR-koder arbetar förskolorna i Luleå kommun för att utveckla arbetet med de nationella...
2 gillar
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
5 gillar
Artikel
Inger Biret Kvernmo Gaup är utbildad samisk vägvisare och arbetar med att stärka det samiska språket och synliggöra den samiska kulturen.
2 gillar
Artikel
Förskolan ska ge barnen förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du stöd i detta arbete, genom grundläggande kunskap...
7 gillar
Artikel
Vikebo förskola i Rötviken skiljer sig lite från den ordinarie förskolan, det är nämligen en samisk integrerad förskola.
Artikel
Hur kan förskolan bäst uppfylla de samiska barnens behov? Denna viktiga fråga har man uppmärksammat i Östersunds kommun.
Artikel
”Aarh-skuvle”, så heter förskola på sydsamiska. Förskoleforum har besökt den samiska avdelningen på Änge förskola i Offerdal. Här arbetar den...