Nationella minoriteter

Lpfö 18 tydliggör att alla förskolor ska undervisa om de nationella minoriteternas språk och kultur, oavsett om förskolan har barn från dessa grupper eller inte. Hur man ska göra detta är inte alltid självklart. I det här temat får du inspiration och stöd för arbetet.